Polityka rachunkowości w instytucjach kultury (szkolenie online)

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami tworzenia polityki rachunkowości oraz wpływem przyjętych rozwiązań na rachunkowość i wynik finansowy instytucji kultury. Uczestnicy uzyskają praktyczne informacje i porady dotyczące tworzenia polityki rachunkowości.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład
• wymiana doświadczeń

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, głównych księgowych oraz pracowników służb księgowych instytucji kultury.
Podstawy prawne sporządzania Polityki Rachunkowości:
• obowiązki ustawowe,
• odpowiedzialność prawna,
• zakres polityki rachunkowości.

Przygotowanie polityki rachunkowości:
• rok i okres sprawozdawczy,
• metody wyceny aktywów i pasywów,
• ustalanie wyniku finansowego,
• plan kont,
• księga główna i księgi pomocnicze.

Dotacje i ich rozliczenie:
• podmiotowa,
• celowa.

Najczęściej popełniane błędy w polityce rachunkowości.

Aktualizacja i zmiana polityki rachunkowości.

Polityka rachunkowości a kontrola prowadzana przez inne instytucje.

Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-08-2021)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-08-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe(wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 (w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co