Polityka Rachunkowości wg Krajowych Standardów Rachunkowości a podstawowe elementy finansowo- księgowe stosowane w Państwowej Straży Pożarnej (szkolenie online)

Celem szkolenia jest omówienie Krajowych Standardów Rachunkowości, stosowanych w przypadku spraw nieuregulowanych Ustawą o rachunkowości, które może wykorzystywać Państwowa Straż Pożarna.
Na szkoleniu zostaną omówione m.in. takie aspekty jak: elementy kontroli dokumentów, opisy faktur, wzory pieczątek na dokumentach księgowych czy platforma elektronicznych faktur (PEF).

Metodyka
wykład
dyskusje
wymiana doświadczeń
szkolenie online (na żywo)

Grupa docelowa
Szkolenie dedykowane dla pracowników działów finansowo-księgowych w komendach Państwowej Straży Pożarnej.
Podstawy ustalenia i zakres przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:
ciągłość stosowania przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,
zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,
uproszczenia dopuszczone przepisami o rachunkowości.

Elementy kontroli:
wstępna kontrola dokumentów,
kontrola formalno-rachunkowa,
kontrola merytoryczna,
dokładne omówienie znaczenia kontroli oraz kto odpowiada za poszczególne jej etapy.

Niezbędne elementy opisu faktur.
Wzory pieczątek na dokumentach księgowych.
Dekret a powiązanie z dokumentem  źródłowym – czy jest obowiązek nanoszenia dekretu na dokumentach księgowych?

Prawidłowa ewidencja zdarzeń gospodarczych a program finansowo – księgowy:
moment ujęcia w księgach rachunkowych,
grupowanie dokumentów finansowych,
ewidencja zapasów materiałów.

Platforma elektronicznych faktur (PEF) – posiadanie konta ustawowym obowiązkiem zamawiającego jednostek finansów publicznych:
procedury stosowane przez jednostkę.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
299,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 24/06/2020)
349,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 24/06/2020)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
komputera/laptopa z systemem Windows,
komputerów MAC (Apple).
tabletu/smartphona.

Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy zoom.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 10.00 – 14.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co