Pozyskiwanie środków na działania kulturalne – jak, skąd i o czym warto pamiętać (szkolenie online)

Celami szkolenia są zwiększenie wiedzy o możliwych źródłach finansowania projektów kulturalnych, zwiększenie umiejętności planowania projektów i pisania wniosków o dofinansowanie działań kulturalnych, przygotowanie do ubiegania się o środki w konkursach kulturalnych w nadchodzących miesiącach 2021, m.in. „Kultura Interwencje”, „Patriotyzm Jutra”, „Wspólnie dla dziedzictwa”, „Lato w teatrze” czy „Edukacja Globalna”.
Ważne! Aby w pełni oddać charakter szkolenia stacjonarnego (na sali) zalecamy, aby uczestnicy posiadali aktywną kamerę i mikrofon podczas szkolenia.

Metodyka
• ćwiczenia grupowe
• ćwiczenia indywidualne
• dyskusja
• omówienie studium przypadków
• warsztat
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie jest skierowane do: pracowników i pracowniczek samorządowych instytucji kultury (np. ośrodki kultury, biblioteki, muzea), działaczy i działaczek organizacji pozarządowych prowadzących działalność kulturalną, osób nie posiadających lub posiadających niewielkie doświadczenie w pisaniu wniosków o dofinansowanie działań kulturalnych.
Wprowadzenie.
Przedstawienie aktualnych konkursów.
Jak i gdzie szukać informacji na temat konkursów.
Jakie typy projektów mogą otrzymać dofinansowanie.
Oczekiwania i preferencje grantodawców.
O czym należy pamiętać w trakcie opracowania wniosku, by nie mieć trudności z jego rozliczeniem.
Co może podlegać współfinansowaniu i na jakich zasadach.
Podstawy prawne.
Warunki udzielania dotacji.
Omówienie autorskiego narzędzia „Diament projektowy”.
Procedura oceny wniosków – teoria i praktyka.
Najczęściej popełniane błędy.
Zespoły eksperckie.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 01-09-2021))
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 01-09-2021))
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.
Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co