Praktyczne aspekty stosowania Prawa Zamówień Publicznych w instytucjach kultury – zamówienia udzielane bez stosowania ustawy (szkolenie online)

Celem szkolenia jest przekazanie kluczowych informacji o zasadach wydatkowania środków publicznych o wartości poniżej 130 000 złotych netto, w tym analizę praktycznych problemów w wydatkami poniżej progu stosowania Ustawy oraz sesję pytań i odpowiedzi w zakresie problemów związanych z praktycznymi aspektami prowadzenia procedur.
Uczestnik szkolenia otrzyma dużą dawkę wiedzy merytorycznej popartej licznymi przykładami, gdyż jedynie taki sposób przekazania wiedzy gwarantuje zrozumienie aspektów związanych z umową

Metodyka
• case studies
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa: Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za kontrolę wydatkowania środków, działów księgowych, pracowników merytorycznych prowadzących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w instytucjach kultury.
Stosowanie Ustawy PZP w Instytucjach kultury.
Dyscyplina finansów publicznych a wydatki w instytucjach kultury.
Szacowanie wartości zamówienia – zagadnienia praktyczne.
Tworzenie dokumentacji dot. wydatkowania środków publicznych do 130 000 złotych netto.
Zamówienia kulturalne a inne wydatki.
Praktyczne zasady opisywania dokumentów księgowych w zakresie realizacji zasad wynikających z Ustawy PZP oraz ustawy o rachunkowości.
Dokumentowanie przeprowadzenia postępowania poniżej progu 130 000 złotych netto.
Jak dokumentować wydatki o charakterze niekonkurencyjnym? Dokumentacja i analiza przypadków.
Dokumentowanie celowości, gospodarności wydatków w instytucjach kultury.
Zapytania ofertowe – jak tworzyć i kiedy.
Zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – podział ról w Instytucji Kultury.
Czy zawsze konieczna jest umowa? Kiedy warto sporządzić umowę z Wykonawcą?
Sprawozdania z udzielonych zamówień – praktyczne aspekty przygotowania się do sporządzania sprawozdania.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 02-09-2021; 21-10-2021)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 02-09-2021; 21-10-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe(wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co