Praktyczne ujęcie prowadzenia audytu wewnętrznego w sektorze publicznym (szkolenie online)

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aspektami przygotowania audytu wewnętrznego w administracji publicznej, zasad jego przeprowadzenia i przygotowania dokumentacji audytu. W trakcie szkolenia zostaną poruszone kwestie rozróżnienia rodzajów audytu, kodeksu etyki, oraz doskonalenia zawodowego audytorów.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do audytorów wewnętrznych, a także wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.
1. Wstęp.
1.1. Cel działania audytu wewnętrznego.
1.2. Rozróżnienie pojęcia audyt wewnętrzny od audytu, auditu i audytu zewnętrznego.
1.3. Różnice pomiędzy audytem wewnętrznym a kontrolą.
1.4. Standardy IIA.
1.5. Kodeks etyki.
1.6. Specyfika prowadzenia audytu wewnętrznego w administracji publicznej.

2. Prowadzenie audytu wewnętrznego.
2.1. Dokumentacja audytorska.
2.2. Planowanie i sprawozdawczość.
2.3. Realizacja zadania zapewniającego.
2.4. Realizacja czynności doradczych.
2.5. Realizacja monitorowania wykonania rekomendacji i czynności sprawdzających.
2.6. Relacje z kierownictwem i personelem.
2.7. Prezentacja pracy audytorskiej.

3. Zakończenie.
3.1. Doskonalenie zawodowe.
3.2. Promocja swojej marki.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 06-09-2021)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 06-09-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
• komputera/laptopa z systemem Windows,
• tabletu/smartphona.

Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co