Prawo autorskie w działalności instytucji kultury (szkolenie online)

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników praktycznej wiedzy z zakresu prawa autorskiego, zarówno co do podstaw uregulowań prawnoautorskich, jak też specjalistycznej wiedzy związanej z działalnością instytucji kultury.

Metodyka
wykład
dyskusje
wymiana doświadczeń
szkolenie online (na żywo)

Grupa docelowa
Szkolenie dedykujemy pracownikom instytucji kultury zajmującym się tematyką praw autorskich.
Podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego:
- utwór a ochrona prawa autorskiego (definicja utworu; moment powstania ochrony; ochrona utworów w sieci; materiały nie podlegające ochronie prawa autorskiego; nota copyrightowa; utwory w instytucjach kultury; utwory pracownicze i powstałe na podstawie umów cywilnoprawnych,
- twórca (osoba twórcy; twórczość pracowników lub współpracowników instytucji kultury; twórczość wolontariuszy; twórczość osób niepełnoletnich; oświadczenia i gwarancje twórcy),
- autorskie prawa majątkowe i osobiste (czas trwania ochrony; możliwość wprowadzania zmian do utworów; publikacja utworów),
- dozwolony użytek utworów chronionych (prawo cytatu; prawo przedruku, sprawozdania z wydarzeń; działalność promocyjna).

Prawo autorskie w sieci Internet:
- ochrona utworów w sieci Internet (strony internetowe; brak noty copyrightowej; brak możliwości kontaktu z twórcą),
- podstawy prawne wykorzystanie utworów w sieci Internet (zgoda twórcy; dozwolony użytek utworów chronionych),
- licencje otwarte (cel, zasady, podstawy prawne, ryzyka; portale z contentem),
- umieszczanie materiałów na portalach społecznościowych (Facebook, Twitter).

Prawo do wizerunku:
- pojęcie wizerunku,
- podstawy prawne wykorzystanie wizerunku,
- zakres zgody na wykorzystanie wizerunku,
- prawo do wizerunku podczas wydarzeń organizowanych przez instytucje kultury,
- roszczenia związane z naruszeniem prawa do wizerunku.

Aspekty prawne działalności kulturalnej:
- realizacja projektów a problematyka praw autorskich (ochrona projektu; wymagania grantodawcy, co do uzyskania praw autorskich; umowy z twórcami),
- prawa autorskie pracowników instytucji kultury (utwory pracownicze; ustne licencje; rodzaje umów: dzieło, zlecenie, dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich),
- organizacja wydarzeń kulturalnych (organizacje zbiorowego zarządzania; festiwale filmowe; festiwale muzyczne).

Umowy z zakresu prawa autorskiego i prawa pokrewne:
- umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe i umowy licencyjne (istotne elementy umów, pola eksploatacji, wynagrodzenie),
- prawa pokrewne w kontekście działalności kulturalnej (artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy, prawa do pierwszych wydań i wydań krytycznych),
- ochrona scenariuszy i koncepcji (pomysł na wydarzenie kulturalne, scenariusze wystaw i wydarzeń, projekty, teksty związane z publikacjami, teksty promocyjne, dokumentowanie oraz informowanie o wydarzeniach).

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
399,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17/06/2020)
449,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17/06/2020)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
komputera/laptopa z systemem Windows,
komputerów MAC (Apple).
tabletu/smartphona.

Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy zoom.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 10.00 – 14.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co