Prawo pracy w służbie cywilnej – redukcje etatów, pogorszenie warunków zatrudnienia i inne zmiany w przepisach antywirusowych (szkolenie online)

Wprowadzona podczas stanu epidemii Tarcza antykryzysowa zmienia wiele regulacji dotyczących prawa pracy. Przepisy antywirusowe zawierają m.in. dosyć znaczące regulacje odnoszące się do służby cywilnej. W dużej mierze obejmują procedurę zmniejszenia zatrudnienia lub pogorszenia warunków pracy.
Metodyka
wykład
dyskusje
wymiana doświadczeń
szkolenie online (na żywo)

Grupa docelowa Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zajmujące się polityką kadrową, pracowników działów kadr i osoby zarządzające personelem w służbie cywilne
PROGRAM:
Rozporządzenie Prezesa RM dotyczące ograniczenia kosztów osobowych:
przesłanki wydania rozporządzenia,
podmioty, które mogą zostać objęte rozporządzeniem,
rodzaje działań, jakie Prezes RM może nałożyć w celu zmniejszenia kosztów – redukcja zatrudnienia lub pogorszenie warunków zatrudnienia,
zakres informacji o redukcji zatrudnienia lub pogorszeniu warunków zatrudnienia, jakie mają zostać określone rozporządzeniem.

Realizacja obowiązku zmniejszenia zatrudnienia:
ustalenie poziomu zmniejszenia zatrudnienia,
wskaźnik zmniejszenia zatrudnienia,
ustalenie średniej liczby etatów, pomniejszenie ustalonej średniej liczby etatów.

Realizacja obowiązku zmniejszenia zatrudnienia:
rozwiązanie umów z pewnymi grupami pracowników lub nieprzedłużanie umów okresowych,
obniżenie wymiaru czasu pracy,
wyłączenie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
podmiot odpowiedzialny za zmniejszenie zatrudnienia,
kryteria wyboru pracowników do zwolnienia, kryteria podstawowe i pomocnicze,
informowanie pracowników o przyjętych kryteriach,
poinformowanie organizacji związkowej,
opinia związku zawodowego lub przedstawicieli pracowników o kryteriach,
wyłączenie obowiązku dokonywania konsultacji związkowych wypowiedzeń,
wyłączenie lub ograniczenie stosowania niektórych przepisów ochronnych,
samoistna podstawa zwolnienia pracownika lub urzędnika służby cywilnej,
najwcześniejszy termin dokonania wypowiedzeń.

Odprawy pieniężne:
wysokość odprawy,
ustalenie okresu zatrudnienia do ustalenia odprawy,
obliczenie wysokości odprawy,
ograniczenie maksymalnej wysokości odprawy.

Zawieszenie prawa do dodatkowych składników wynagrodzeń, nagród i premii:
maksymalny okres zawieszenia,
informacja o wprowadzonych ograniczeniach,
oświadczenie pracownika o braku zgody na ograniczenie uprawnień i jego skutki.
Informacja o realizacji obowiązku zmniejszenia zatrudnienia.
Utrzymanie zatrudnienia na poziomie nie wyższym niż osiągnięty po zmniejszeniu zatrudnienia.

Zawieszenie wykonywania ocen:

zawieszenie wykonywania pierwszej oceny i ocen okresowych,
termin dokonania ocen po odwołaniu stanów epidemii i zagrożenia epidemicznego.

Automatyczne przedłużenie umów osób podejmujących pracę po raz pierwszy.

Sesja pytań i odpowiedzi.
Koszt udziału dot. sektora publicznego:
249,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 12/06/2020)
299,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 12/06/2020)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
komputera/laptopa z systemem Windows,
komputerów MAC (Apple).
tabletu/smartphona.
Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy zoom.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 10.00 – 14.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co