Problemy klasyfikacji budżetowej

Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze klasyfikacji budżetowej, również po ostatnich zmianach przepisów - ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. wskazania zmian interpretacyjnych MF w klasyfikacji oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK.
•Dowiesz się czy prawidłowo umiejscawiasz dochody i wydatki jednostki w działach i rozdziałach, również w związku z Systemem Monitorowania Usług Publicznych (SMUP),
•Upewnisz się, czy właściwie stosujesz paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Metodyka
• dyskusja
• omówienie studium przypadków
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa: pracownicy posługujący się klasyfikacją budżetową w jednostkach sektora finansów publicznych.
1. Omówienie ostatnich zmian związanych ze modyfikacją opisów już istniejących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jak i z usunięciem oraz dodaniem nowych rozdziałów.

2. Podział rozdziałów na podmiotowe i usługowe, a tym samym konieczność stosownego planowania dochodów i wydatków w tym zakresie – w związku ze SMUP.

3. Ostatnie zmiany paragrafów dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

4. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów dochodów m.in.:
• odsetki 090, 091, 092,
• wpływy z różnych opłat 069, a 097,
• inne min. 063, 064, 094, 095, 291 i 295, 666 i 669

5. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów wydatków m.in:
• materiałów 421 a 422, 423, 424, 427, 430, 606,
• oprogramowania 430 a 421, 443, 424,
• umów o dzieło, zlecenia 417 a 427, 430, 409,
• nagród konkursowych 419 a 304
• opłat za zagospodarowanie odpadów 430 a 452, 443
• świadczeń 311 a 302,
• delegacji krajowych i zagranicznych 441 i 442,
• ekspertyz 439,
• tłumaczeń 438,
• usług między jst 433,
• energii 426,
• usług zdrowotnych 428 a 430,
• szkoleń 455, 470 i 430,
• opłat komorniczych 461, a 443
• remontów 427 a 430, oraz kwestii remont a ulepszenie 427 a 605.

6. Odpowiedzialność w zakresie zastosowania nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej, szczególnie w zakresie wydatków.

7. Pytania.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 10-05-2022)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 10-05-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co