Projekty niekonkurencyjne PUP w nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu przygotowania i realizacji projektów niekonkurencyjnych i konkursowych PUP nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027.

Metodyka
• prezentacja
• wykład
• wymiana doświadczeń

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników PUP zaangażowani we wdrażanie projektów i rozliczanie projektów, księgowanie wydatków projektowych.
Omówienie zakresu tematycznego szkolenia.
Projekty wytycznych na nową perspektywę finansową UE 2021-2027
• w zakresie kwalifikowania wydatków ( wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane)
• w zakresie kontroli,
• w zakresie monitorowania postępu rzeczowego programów,
• w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej ( rozliczanie w SL2021).
Praktyczne aspekty nowych zapisów w projektach wytycznych do wykorzystanie przez pup.
Najważniejsze zapisy Ustawy wdrożeniowej i rozporządzeń unijnych pod kątem ich wykorzystania przez pup.
Stawki jednostkowe na aktywizację zawodową:

• wysokość stawek,
• wskaźniki do rozliczania stawek,
• kwalifikowalność wydatków w ramach stawek,
• rodzaje wsparcia objęte stawkami,
• dokumentowanie i rozliczanie stawek.
Nowości w zakresie wskaźników projektów.
Inne uproszczone metody rozliczania wydatków – wymogi i zalecenia UE na nową perspektywę 2021-2027.
Stan prac nad nową perspektywą finansową 2021-2027.
Przykładowe zapisy programów operacyjnych związane z projektami pup.
Wsparcie dla pup po reformie związanej z przepisami dotyczącymi rynku pracy.
Zmiana w obszarze pomocy publicznej.
Inne zagadnienia zgłoszone przez uczestników.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 30-11-2022)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 30-11-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co