Protokół dyplomatyczny w organizacji (szkolenie online)

Cele szkolenia:
uzyskanie praktycznej wiedzy i umiejętności związanych ze regułami protokołu dyplomatycznego, mającymi zastosowanie w funkcjonowaniu instytucji,
wzmocnienie właściwych zachowań w sytuacjach służbowych i publicznych,
budowanie prestiżu instytucji i swojej osoby przez profesjonalne zachowanie.

Metodyka
ćwiczenia grupowe
ćwiczenia indywidualne
dyskusje
interaktywne mini-wykłady wsparte prezentacją multimedialną
szkolenie online (na żywo)

Grupa docelowa
Szkolenie dedykowane jest dla:
sekretarek i asystentek,
pracowników biura zarządu,
pracowników instytucji i placówek administracji publicznej,
urzędników, mających na co dzień kontakt z klientami i gośćmi urzędu,
dyrektorów urzędów i placówek edukacyjnych,
wszystkich zainteresowanych tematem protokołu dyplomatycznego.
Zasady dyplomacji stosowane w organizacji:
protokół dyplomatyczny, etykieta biznesu, a etykieta towarzyska – różnice i elementy wspólne,
precedencja w państwie i instytucji,
etykieta flagowa – zasady eksponowania flagi,
zasady tytułowania w różnych sytuacjach służbowych i uroczystych (naukowe, służbowe, honorowe i kurtuazyjne).

Ceremoniał i organizacja wydarzeń oraz spotkań w organizacji:
witanie gości zgodnie z ich hierarchią,
prezentacja gości, forma i kolejność przedstawiania,
sposoby zwracania się do gości i przełożonych,
ustalanie kolejności zabierania głosu,
zasady usadzania gości przy stole zgodnie z precedencją,
zasady zachowania przy stole podczas przyjęć zasiadanych oraz przyjęć na stojąco,
międzynarodowe skróty stosowane w zaproszeniach,
ranga miejsc w samochodzie.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału dot. sektora publicznego:
399,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 7/09/2020)
449,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 7/09/2020)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
komputera/laptopa z systemem Windows,
komputerów MAC (Apple).
tabletu/smartphona.
Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy zoom.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 10.00 – 15.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co