Prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej z uwzględnieniem najnowszych przepisów i orzecznictwa.

Metodyka
• kazusy
• omówienie orzecznictwa
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do osób zarządzających podmiotem leczniczym, osób, które mają do czynienia lub nadzorują dokumentację medyczną (sekretarki medyczne, pracownicy recepcji).
Akty prawne określające zakres i sposób prowadzenia dokumentacji medycznej ze szczególnym uwzględnieniem:
• Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,
• Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Funkcja dokumentacji medycznej.
Rodzaje dokumentacji medycznej. Główne zasady prowadzenia dokumentacji w postaci papierowej oraz elektronicznej.
Okres przechowywania dokumentacji medycznej.
Udostępnianie dokumentacji medycznej:

• krąg podmiotów uprawnionych,
• formy udostępniania dokumentacji,
• zasady udostępniania dokumentacji medycznej zakładom ubezpieczeń.
Pobieranie opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej. Prawo do bezpłatnego udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu.
Oświadczenia, które należy dołączyć do dokumentacji medycznej pacjenta.
Najczęściej popełniane błędy w zakresie prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej. Kazusy dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej.

Omówienie najważniejszego orzecznictwa; analiza stanu faktycznego oraz rozstrzygnięcia Sądu.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 09-09-2022)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 09-09-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co