Najnowsze zmiany w Kodeksie pracy 2023/2024 r.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wchodzącymi zmianami przepisów prawa pracy. W początkowym okresie 2023 r. wchodzą w życie znaczące zmiany przepisów prawa pracy. Obejmują one m.in. na stałe wprowadzenie do przepisów Kodeksu pracy – pracy zdalnej i rozszerzenie możliwości badania na obecność alkoholu (jak również wprowadzenie po raz pierwszy możliwości badania na obecność narkotyków).
Projektowane są również ogromne dalsze zmiany prawa pracy dotyczące umów o pracę, obejmujące wprowadzenie dodatkowych urlopów opiekuńczych i zwolnień okolicznościowych przysługujących pracownikom. Znacząco zmienią się przepisy w zakresie uprawnień związanych z rodzicielstwem – przede wszystkim w zakresie urlopów rodzicielskich i ojcowskich. Pewne zmiany pojawią się również w zakresie czasu pracy odnośnie przerw w pracy oraz zaliczaniu czasu szkoleń do czasu pracy.

Metodyka
• dyskusja
• techniki multimedialne
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, pracowników działów kadr i HR, osób zajmujących się przygotowywaniem zmian prawa wewnątrzzakładowego, jak też do biur księgowo – kadrowych.

Prowadzący:
Paweł Ziółkowski
- Prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej.
Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy. Autor ponad 9000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 800 szkoleń o tematyce prawnej. Prowadzi zajęcia dla słuchaczów studiów podyplomowych Zarządzanie Zespołem Sprzedaży (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Kadry i Płace – Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej.
Praca zdalna:
• wprowadzenie pracy zdalnej,
• określanie zasad pracy zdalnej,
• rodzaje pracy zdalnej,
• miejsce wykonywania pracy zdalnej,
• obowiązki pracodawcy,
• procedury związane z pracą zdalną,
• kontrola pracy zdalnej.
Kontrola trzeźwości:
• konsekwencje spożywania alkoholu w miejscu pracy lub przyjścia do pracy w stanie nietrzeźwości,
• zasady badania trzeźwości,
• alkomat i badanie krwi,
• konsekwencje badania,
• badanie na obecność innych substancji,
• badanie osób nie będących pracownikami.
Dokumentacja pracownicza:
• RODO a prawo pracy,
• dane zbierane od kandydatów na pracowników i pracowników,
• omówienie akt osobowych prawników,
• dokumentacja pomocnicza,
• zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
Podróże szkoleniowe a podróże służbowe:
• definicja podróży służbowej,
• czy wyjazd na szkolenie jest delegacją?
• świadczenia dla podróżujących pracowników (diety i zwroty kosztów),
• rozliczanie świadczeń,
• zwolnienia od PIT i ZUS,
• czas pracy podczas delegacji i szkolenia.
Umowa o pracę:
• zmiany w umowach na okres próbny,
• zakres umowy o pracę,
• informacje dla pracowników,
• zasady rozwiązywania umów na czas oznaczony.
Nowe prawa i obowiązki:
• korzystanie z uprawnień,
• zakaz zakazu dorabiania,
• wniosek o zmianę umowy,
• szkolenia pracownicze.
Urlop opiekuńczy – nowe uprawnienie pracownicze:
• Na czy polega urlop opiekuńczy?
• kiedy można skorzystać z urlopu opiekuńczego,
• wymiar urlopu opiekuńczego,
• Czy urlop opiekuńczy jest odpłatny?
Dodatkowe dni wolne od pracy:
• kiedy można skorzystać z nowego zwolnienia,
• wymiar zwolnienia i zasady korzystania,
• odpłatność,
• termin i forma złożenia wniosku.
Urlop rodzicielski na nowych zasadach:
• Jaki jest nowy wymiar urlopu rodzicielskiego?
• prawo do wyłącznej części urlopu rodzicielskiego,
• forma i termin składania wniosku,
• dzielenie urlopu na części,
• zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego,
• rezygnacja z urlopu rodzicielskiego,
• łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą u dotychczasowego pracodawcy,
• rodzice adopcyjni.
Urlop ojcowski na nowych zasadach:
• zasady korzystania,
• termin korzystania z urlopu,
• wymiar urlopu.
Ochrona trwałości zatrudnienia z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich – nowe uprawnienia pracowników:
• nowe zasady ochrony przed zwolnieniem,
• kiedy nie obowiązuje ochrona,
• dopuszczenie do pracy po zakończeniu urlopów rodzicielskich.
Elastyczna organizacja czasu pracy:
• definicja elastycznej organizacji pracy,
• kiedy można złożyć wniosek o elastyczną organizację czasu pracy?
• treść i forma wniosku.
Potencjalne zmiany w prawie pracy:
• przejęcie wypłaty zasiłków przez zus,
• likwidacja zbiegów tytułów ubezpieczeniowych,
• skrócenie czasu pracy.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-02-2024)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-02-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co