Rachunkowość – problemy w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w dobie epidemii (szkolenie online)

CEL: Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady dotyczące wykonania i ewidencji zdarzeń gospodarczych i finansowych po zmianach przepisów ustaw i rozporządzeń w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Obszerny materiał dotyczący rachunkowości, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki, wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są lub będą przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności.

Metodyka
dyskusje
prezentacja
szkolenie online (na żywo)
wykład

Grupa docelowa
Szkolenie dedykowane jest dla skarbników, głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo-księgowych JST, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
PROGRAM:

Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont:

zakres,
uproszczenia.

Informacja dodatkowa: jak ewidencjonować dane w ewidencji księgowej (zasady ustalone przez organy- kontrola zarządcza-załącznik-  zarządzenie i tabele).

Dochody, Wydatki, Przychody i Koszty:
ewidencja, opis – po zmianach.

Wydatki niewygasające:
ewidencje,
zasady.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:
w JST i jednostkach budżetowych.

Ewidencja należności i dochodów budżetowych – zasady i terminy, w tym m.in.:
 należności krótkoterminowe i długoterminowe,
 nadpłaty, zaległości, przedawnienia,
 należności sporne i wątpliwe.

Odsetki od nieterminowych spłat należności, zobowiązań i transakcji:
ewidencja księgowa – terminy, zasady, wysokość.

Rekompensata za dochodzenie należności cywilnoprawnych (40/70/100 euro):
zasady,
ewidencja.

Rezerwa kryzysowa – zadania nietypowe w JST, w jednostkach budżetowych – COVID-19:
jak przeprowadzić i ewidencjonować (proces uchwalania, przekazywania i ewidencjonowania środków na zadania związane z epidemią).

Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, remonty i ulepszenia:
środki trwałe w budowie (Inwestycje) – źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja (z uwzględnieniem materiałów bibliotecznych, środków dydaktycznych) po zmianach przepisów.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Koszt udziału dot. sektora publicznego:

299,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 22/07/2020)
349,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 22/07/2020)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
komputera/laptopa z systemem Windows,
komputerów MAC (Apple).
tabletu/smartphona.

Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy zoom.

Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 10.00 – 14.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co