Realizacja projektów przez PUP w 2021 r. (szkolenie online)

Korzyści: uaktualnienie i uzupełnienie wiedzy z zakresu realizacji projektów pozakonkursowych i konkursowych pup, wymiana doświadczeń na czacie z innymi uczestnikami szkolenia.

Metodyka
• dyskusje
• omówienie studium przypadków
• prezentacja
• szkolenie online (na żywo)
• wykład

Grupa docelowa: szkolenie przeznaczone jest dla pracowników powiatowych i miejskich urzędów pracy zaangażowanych we wdrażanie projektów oraz dla pracowników wojewódzkich urzędów pracy rozliczających i kontrolujących projekty powiatowych i miejskich urzędów pracy.
9.00-10.30
1.Omówienie zakresu tematycznego szkolenia;
2. Zawieszone zapisy Wytycznych w zakresie realizacji projektów pozakonkursowych pup finansowanych z Funduszu Pracy ( do 31.12.2021 r.);
3. Zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków od 01.01.2021 r.,
4. Zmiana PZP a projekty pup,
5. Zawieszone zapisy Wytycznych w zakresie kontroli ( do 31.12.2021 r.) a sposoby prowadzenia kontroli w okresie pandemii:
- na co zwrócić uwagę,
- jak się przygotować.

10.30– 10.45 Przerwa

10.45-12.15
1. Tarcza 6.0:
– wydatki kwalifikowane,
- uprawnione podmioty,
- problemy
2. Rozliczanie Tarczy antykryzysowej w SL2014, w tym trudne przypadki
3. Wydatki niekwalifikowalne.
4. Kwalifikowalność VAT
5. Korekty finansowe po zakończeniu projektu, w tym związane z Regułą proporcjonalności;
6. Naliczanie należności w projekcie w trakcie oraz po zakończeniu realizacji;
7. Windykacja należności od uczestnika projektu;
8. Umorzenie należności;

12.15 – 12.30 Przerwa

12.30 – 13.30
1. Uproszczone metody rozliczania wydatków – zalecenia Komisji Europejskiej na nową perspektywę;
2. Stawki jednostkowe w projektach rynku pracy przykłady z woj. zachodniopomorskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego;
3. Metody mieszane stosowane w innych krajach;
4. Ułatwienia dla beneficjentów z tytułu pandemii – specustawa funduszowa – aktualizacja na 2021 r.
- postępowania administracyjne,
- problemy ze wskaźnikami,
- problemy z realizacją zadań,
- inne ułatwienia.

13.30-14.00
CZAT wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia, odpowiedzi na pytania
Koszt udziału:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 21-04-2021)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 21-04-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
• komputera/laptopa z systemem Windows,
• tabletu/smartphona.

Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego
Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co