Redagowanie pism urzędowych (szkolenie online)

Celem szkolenia jest usprawnienie przekazu pisemnego w pismach urzędowych, poznanie zasad formatowania pism w instytucjach publicznych, eliminacja najczęściej popełnianych błędów w komunikacji pisemnej, co obniża prestiż nadawcy.

Metodyka
dyskusja
szkolenie online (na żywo)
warsztat
wykład
PROGRAM:

Wprowadzenie:
jak Cię widzą, tak Cię… traktują – o roli komunikacji pisemnej w biznesie i administracji,
forma i treść – dwie strony tego samego medalu,
pismo jako akt komunikacji – pozycje nadawcy i odbiorcy,
edycja tekstów w komunikacji zewnętrznej – dlaczego warto o to zadbać?

Układ pism oficjalnych:
kształt pism urzędowych – podstawy,
czcionka – krój, wielkość, marginesy,
najważniejsze elementy składowe pisma:
data,
oznaczenie nadawcy i odbiorcy,
incipit,
forma informacji – kształt, wielkość, objętość,
strategie zakończenia.

Zapis w pismach oficjalnych:
błędy ortograficzne:
błędne stosowanie wielkich i małych liter,
mieszanie pisowni łącznej i rozdzielnej,
„pisownia z kreseczką”, czyli błędne zastosowanie łącznika i myślnika (półpauzy),
błędy interpunkcyjne:
błędne stosowanie kropki,
błędne stosowanie przecinka,
interpunkcja skrótów.

Błędy w budowie zdań i komunikatów:
błędne konstrukcje zdaniowe:
złe zastosowanie imiesłowu przysłówkowego,
nieprecyzyjność wypowiedzi tekstowych,
przypadkowa wieloznaczność zdań,
błędny szyk zdań złożonych,
błędy związane ze złym słownictwem:
wyrazy nadużywane w pismach urzędowych,
szablonowość pism urzędowych,
wyrazy o błędnym znaczeniu w pismach urzędowych,
styl i stylistyka pism urzędowych:
styl nominalny,
konstrukcje bezosobowe,
brak dostosowania stylistycznego do treści,
mieszanie konwencji stylistycznych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału dot. sektora publicznego:
349,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 09/10/2020)
449,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 09/10/2020;)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
komputera/laptopa z systemem Windows,
komputerów MAC (Apple).
tabletu/smartphona.

Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy zoom.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co