Rozliczanie podatku VAT naliczonego w sektorze finansów publicznych

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które przybliży Państwu zagadnienia dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego w sektorze finansów publicznych oraz ujmowania w odliczeń w JPK po zmianach od 01.07.2021 r. i 01.01.2022 r.
Szkolenie ma za zadanie wskazać prawidłowe podejście do odliczeń i ewidencjonowania podatku VAT, a co za tym idzie wykazać się jak najwyższą dbałość o dochody samorządów.
Dzięki szkoleniu podatnicy poznają jak prawidłowo wyliczyć WSS i PP oraz dokonać odliczeń od pozostałych nabyć, środków trwałych, nieruchomości oraz inwestycji, przy całkowitym lub częściowym braku dochodów opodatkowanych VAT.
Udział w szkoleniu może przyczynić się do prawidłowego, zgodnego z prawem rozliczania podatku VAT naliczonego.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do skarbników, kierowników jednostek, głównych księgowych, księgowych, pracowników działów inwestycyjnych, pracowników działów finansowo-księgowych oraz wszystkich zainteresowanych poznaniem zasad i praktycznych rozwiązań dokonywania odliczania podatku naliczonego na wprost, proporcją i preproporcją w 2022 r. oraz ujmowania w ewidencji JPK podatku naliczonego.
Przepisy dotyczące prawa do odliczeni oraz zasady ich stosowania:
• ustawa,
• rozporządzenia,
• objaśnienia podatkowe, wyroki WSA, NSA, TSUE – znaczenie dla podatnika.
Kiedy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego – na co należy zwrócić uwagę:
• prawo do odliczenia,
• wyłączenie z prawa do odliczenia,
• terminy odliczeń podatku naliczonego.
Wybrane usługi oraz sprzedaż towarów występujące w samorządach a prawo do odliczenia podatku VAT na wprost – zasady:
• najem, dzierżawa, media – kiedy odliczyć na wprost a kiedy wskaźnikami na przykładach,
• sprzedaż nieruchomości a prawo do odliczenia – jakie wydatki można ewentualnie odliczyć i kiedy,
• usługi związane ze sportem (wstęp na basen, zajęcia sportowe, zajęcia rekreacyjne) – od jakich zakupów odliczyć podatek VAT,
• usług kulturalnych – zasady opodatkowania jako wpływ na odliczenie,
• czy mam prawo dokonywać odliczenia podatku VAT od środków trwałych, środków transportu, inwestycji np. OZE, utylizacja azbestu, termomodernizacji i innych? – przykłady,
• import usług, kiedy występuje obowiązek naliczenia podatku i kiedy mam prawo do odliczenia,
• inne.
Częściowe odliczenie VAT zgodnie ze współczynnikiem struktury sprzedaży (WSS) – art. 90 oraz preproporcją (PP) – art. 86 ust. 2a-2h lub rozporządzenie:
• wyliczenie wskaźnika struktury sprzedaży (WSS) i prewskaźnika (PP) w JST, jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych, instytucjach kultury – zgodnie z ustawą/wyrokami NSA TSUE/rozporządzeniem – przykłady,
• zakupy mieszane, od których przysługuje częściowe prawo do odliczenia – kiedy stosować jeden wskaźnik a kiedy oba – przykłady.
Konsekwencje braku dochodu opodatkowanego VAT a prawo do odliczenia w celu zachowania przychodu.
Korygowanie błędnego odliczenia. Korekta wpływająca i niewpływająca na wskaźniki częściowego odliczenia WSS i PP.
Ewidencja JPK – wskazanie zmian w ewidencji sprzedaży i zakupów.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu online:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-05-2022)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-05-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
• certyfikat (wer. elektroniczna)
• materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Koszt udziału w szkoleniu na sali:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-05-2022)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-05-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
• certyfikat (wer. papierowa)
• materiały szkoleniowe (wer. drukowana)
• długopis
• serwis kawowy
• obiad

Szkolenie na Sali odbędzie się:
Centrum Konferencyjne As Bud (budynek Central Tower)
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.
Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe ( wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co