Rozliczanie podatku VAT w samorządach – w tym omówienie naliczania i odliczania podatku VAT wraz z prawidłowym prowadzeniem ewidencji JPK po zmianach

Cele szkolenia:
W trakcie szkolenia przedstawione zostaną zasady funkcjonowania podatku VAT w Polsce. W kompleksowy i praktyczny sposób omówione zostaną wprowadzone i planowane zmiany. Podczas szkolenia wskazane zostaną etapy naliczania podatku należnego oraz dokonywania odliczeń podatku naliczonego. Uczestnikom przedstawione zostaną zasady prowadzenia ewidencji JPK po zmianach.

Korzyści ze szkolenia:
Dzięki szkoleniu osoby uczestniczące poznają zasady opodatkowania transakcji podatkiem VAT. Poznają zmiany, które pozwolą dużo wcześnie przygotować się do omawianych zagadnień. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy pozyskają wiedzę jak przygotować się do bardzo ważnych i trudnych zmian oraz będą przygotowani do prawidłowego ewidencjonowania i przekazywania informacji do MF.
dyskusja
omówienie studium przypadków
prezentacja
szkolenie online (na żywo)
wykład

Grupa docelowa:
Zapraszamy na szkolenie skarbników, księgowych, kierowników jednostek, oraz wszystkie osoby, które są lub będą zobowiązane rozliczać lub brać udział w rozliczeniu podatku VAT.
Program szkolenia:

Zasady rozliczania podatku należnego

Podstawa opodatkowania, na co zwrócić uwagę.
Rozpoznanie momentu podatkowego zasady ogólne i szczególne w ustawie a wpływ na rozliczanie i ewidencjonowanie podatku VAT.
Terminy i zasady wystawiania faktur sprzedaży w tym faktury uproszczone, faktury do paragonów, faktury korekty, noty.
Wybrane usługi oraz sprzedaż towarów występujące w samorządach oraz jednostkach podległych z uwzględnieniem najnowszych przepisów:
- najem, dzierżawa, media w tym znaczenie umów cywilnoprawnych (wygaśnięcie, rozwiązanie, umorzenia, ulgi w trakcie pandemii) a zasady opodatkowania,
- nieodpłatne użyczenie pomieszczeń, lokali na rzecz różnych jednostek,
- Interpretacja ogólna MF z 10 czerwca 2020 r. – a wpływ na stosowanie zwolnienia i niepodlegania wyżywienie uczniów, nauczycieli i personelu, duplikaty legitymacji i świadectw inne świadczenia objęte systemem oświaty oraz pomocą społeczną a wpływ na JPK i rozliczanie podatku VAT.
- organizacja kolonii, półkolonii, kursów a zasady stosowania zwolnienia i opodatkowania na podstawie interpretacji ogólnej MF,
- opłaty za wstęp na basen, zajęcia sportowe, zajęcia rekreacyjne,
- inne wskazane usługi podczas szkolenia

Zasady odliczania podatku naliczonego
Analiza prawa do odliczania na wprost i procentowo na podstawie wyników po kontroli NIK w tym wpływ interpretacji ogólnej z 10.06.2020 r. na wskaźniki WSS i PP.
Elektroniczne przesyłanie ewidencji i deklaracji JPK od 01.10.2020 r.
Szczegółowe omówienia rozporządzenia w tym deklaracja i ewidencja. Wskazanie nowych obowiązkowych i dobrowolnych danych – nowe kody, procedury, symbole GTU, terminy, dane (towary i usługi wrażliwe)
Panel dyskusyjny

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:

Warunki szkolenia stacjonarnego:
Koszt udziału:

549,00 +23%VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 16/10/2020)
649,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16/10/2020)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.
Cena obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.

Warunki szkolenia online:
Koszt udziału:

399,00 +23%VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 16/10/2020)
449,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16/10/2020)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.
W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
komputera/laptopa z systemem Windows,
komputerów MAC (Apple).
tabletu/smartphona.
Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy zoom.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.
Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe w formie pdf, certyfikat w formie pdf.
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co