Rozliczenia podatkowe z tytułu działalności na terenie strefy ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji ekonomicznych kryzysu pandemicznego (szkolenie online)

1. Warunki zezwoleń na działalność na terenie SSE i decyzji o wsparciu – szczegółowe zasady realizacji.

2. Możliwości zmian warunków działalności w związku z kryzysem pandemicznym:
a) Niespełnienie warunków dotyczących wartości inwestycji, zatrudnienia i zakończenia inwestycji,
b) Niedotrzymanie warunku trwałości projektu w zakresie utrzymania środków trwałych i inwestycji w regionie.

3. Rozliczanie przychodów i kosztów z działalności zwolnionej i podatkowanej:
a) Zasady rozpoznawania przychodów z działalności zwolnionej i opodatkowanej,
b) Przyporządkowywanie kosztów do działalności zwolnionej i opodatkowanej.

4. Wpływ  zagrożeń wynikających z sytuacji gospodarczej i wsparcia na podstawie Tarczy Antykryzysowej na rozliczenia podatkowe.

5. Strefowa pomoc publiczna a pomoc publiczna wynikająca z programów Tarczowych.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy zoom.
Koszt udziału:
490,00 zł +23% VAT*
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.
W szkoleniu będzie można wziąć udział za pomocą:
komputera/laptopa z systemem Windows,
komputerów MAC (Apple).
tabletu/smartphona.
Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczanym dniu i godzinach
Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 10.00 – 15.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co