Sprawozdawczość budżetowa i finansowa – zmiany, polityka rachunkowości, rodzaje sprawozdań, odpowiedzialność w zakresie sprawozdawczości.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w sprawozdawczości wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, oraz ugruntowanie wiedzy na temat zapisów w Polityce rachunkowości w zakresie sprawozdawczości.
Uczestnicy poznają ogólne informację w zakresie sprawozdań budżetowych i finansowych. Przedstawione uczestnikom szkolenia zakresu odpowiedzialności tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, dodatkowo zostaną omówione najczęściej spotykane nieprawidłowości dotyczących sprawozdawczości.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Do udziału w szkoleniu zapraszamy głównych księgowych, pracowników działów finansowo-księgowych JSFP oraz wszystkich tych osób, które są zainteresowane przedmiotem szkolenia.

PROWADZĄCA:
Bożena Piaścik

Główny księgowy z pasją do liczb i raportowania.
Główny księgowy z pasją do liczb i raportowania. Ekspertka w dziedzinie rachunkowości i finansów publicznych. Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości finansowej. Ponad liczby stawia współpracę ze zgranym zespołem specjalistów. Uwielbia książki historyczne oraz spędzać aktywnie czas na świeżym powietrzu z rodziną.
Podstawy prawne związane ze sprawozdawczością.
Omówienie zmian w sprawozdawczości budżetowej:

• kogo dotyczą wprowadzone zmiany?
• na czym polegają zmiany?
• obowiązujące formy przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych.
Polityka rachunkowości w zakresie sprawozdawczości:
• elementy obligatoryjne polityki rachunkowości dotyczące sprawozdań.
Rodzaje sprawozdań i zasady ich sporządzania:
• rodzaje sprawozdań,
• formy i sposoby sporządzania sprawozdań,
• terminy przekazywania sprawozdań.
Sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej:
• bilans,
• rachunek zysków i strat,
• zestawienie zmian w funduszu jednostki.
Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości:
• odpowiedzialność kierownika jednostki,
• odpowiedzialność głównego księgowego,
• odpowiedzialność pracownika.
Przykłady nieprawidłowości stwierdzonych w poszczególnych sprawozdaniach.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 23-10-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 23-10-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 09.00 – 14.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co