Środki trwałe i inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych ( szkolenie online)

Celem szkolenia jest omówienie informacji związanych ze środkami trwałymi w jednostkach sektora finansów publicznych.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupą docelową szkolenia są główni księgowi oraz pracownicy pionu finansów w jednostkach sektora finansów publicznych.
Pojęcie aktywów trwałych – źródła prawa (ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych):
• środki trwałe według rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości (…),
• środki trwałe według ustawy o rachunkowości.
Środki trwałe w świetle Krajowych Standardów Rachunkowości.
Wykaz kont syntetycznych służących ewidencji składników majątku.
Nakłady na modernizację (ulepszenie) środków trwałych a wydatki remontowe – istota problemu.
Przebudowa, rozbudowa (w tym nadbudowa), adaptacja, modernizacja – inwestycja w budowie – poparte wyrokami WSA, NSA.
Rozliczenie efektów inwestycyjnych – rozksięgowanie operacji gospodarczych.
Dzień przyjęcia środka trwałego do użytkowania.
Zasady ewidencji analitycznej i szczegółowej aktywów trwałych:

• obiekt majątkowy – pojęcie, kryteria wyodrębnienia,
• ewidencja wg klasyfikacji statystycznej KŚT,
• ewidencja wg miejsc użytkowania, osób odpowiedzialnych,
• dokumenty związane ze środkami trwałymi – OT, LT.
Elementy inwentaryzacji:
• termin,
• zakres,
• rozliczenie.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu online:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 18-11-2021)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 18-11-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT
Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
• certyfikat (wer. elektroniczna)
• materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
• komputera/laptopa z systemem Windows,
• tabletu/smartphona.
Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 09.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co