Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych (szkolenie online)

Celem szkolenia jest wszechstronne omówienie zagadnień z zakresu zarządzania składnikami majątku: od zakupu, przez konserwacje, naprawy i modernizacje. Trener odniesie się do materialnych i niematerialnych składników majątku. Dla służb księgowych zmienione przepisy prawa istotnie wpłynęły na sposób ewidencji środków trwałych. Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy w tym zakresie. Zmiana kwoty granicznej z 3.500 zł na 10.000 zł tj. kwalifikowalności wydatków jako majątkowych spowodowała szereg modyfikacji w zasadach rachunkowości jednostek. Ich celem miało być złagodzenie negatywnych skutków kwoty granicznej. Trener omówi skuteczność takich działań.

Metodyka
• dyskusje
• szkolenie online (na żywo)
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie dedykowane dla wszystkich jednostek budżetowych bez względu na zakres prowadzonej działalności. Na szkolenie zapraszamy pracowników działów finansowo-księgowych, kontrolerów i audytorów wewnętrznych, ale również osoby dokonujące wydatków w tych jednostkach.
Zasady rachunkowości i zasady stosowania klasyfikacji budżetowej w zakresie środków trwałych - różnice.
Pojęcie środka trwałego w świetle przepisów ustawy o rachunkowości (aktywa, aktywa trwałe, rzeczowe aktywa trwałe, środki trwałe).
Typologia środków trwałych w ustawie o finansach publicznych (środki trwałe, pozostałe środki trwałe):

• jednorazowe i stopniowe umarzanie,
• wpływ sposobu umorzenia środka trwałego na klasyfikowanie wydatków,
• granica wartościowa 10.000 zł.
Zakup środka trwałego:
• zakup środka trwałego jako wydatek bieżący:
• zakup gotowego towaru (środka trwałego),
• zakup usługi, której efektem jest nabycie środka trwałego,
• koszty uboczne zakupu pozostałych środków trwałych – Interpretacja MF;
• zakup środka trwałego jako wydatek majątkowy:
• koszty uboczne zakupu środków trwałych – Rozporządzenie RM,
• koszty uboczne zakupu gruntów – Interpretacja MF.
Realizacja inwestycji:
• inwestycja budowlana,
• inwestycja niebudowlana (infrastruktura informatyczna).
Rozbudowa, ulepszenie, modernizacja:
• remont i konserwacja,
• przegląd i konserwacja jako jedna pozycja na fakturze,
• remont i inwestycja w budynku zabytkowym.
Wartości niematerialne i prawne:
• majątkowe prawa autorskie,
• licencje i programy,
• ulepszenie w wartościach niematerialnych i prawnych.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 18-10-2021)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 18-10-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
• komputera/laptopa z systemem Windows,
• tabletu/smartphona.

Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 ( w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co