Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych (szkolenie online)

Dla służb księgowych zmienione przepisy prawa istotnie wpłynęły na sposób ewidencji środków trwałych. Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy w tym zakresie. Zmiana kwoty granicznej z 3.500 zł na 10.000 zł tj. kwalifikowalności wydatków jako  majątkowych spowodowała szereg modyfikacji w zasadach rachunkowości jednostek. Ich celem miało być złagodzenie negatywnych skutków kwoty granicznej. Trener omówi skuteczność takich działań.
Szkolenie dedykowane jest również osobom spoza działów finansowo-księgowych, którzy dokonują wydatków. Wiedza na temat różnic pomiędzy remontem a ulepszeniem składnika majątku oraz wpływu sposobu udokumentowania tych wydatków  na ewidencję księgową pozwoli wyeliminować nieprawidłowości występujące w tym obszarze.
Dlatego celem szkolenia jest wszechstronne omówienie zagadnień z zakresu zarządzania składnikami majątku: od zakupu, przez konserwacje, naprawy i modernizacje. Trener odniesie się do materialnych i niematerialnych składników majątku.

Metodyka
dyskusje
szkolenie online (na żywo)
wykład

Grupa docelowa
Szkolenie dedykowane dla wszystkich jednostek budżetowych bez względu na zakres prowadzonej działalności. Na szkolenie zapraszamy pracowników działów finansowo-księgowych, kontrolerów i audytorów wewnętrznych, ale również osoby dokonujące wydatków w tych jednostkach.
PROGRAM:

Zasady rachunkowości i zasady stosowania klasyfikacji budżetowej w zakresie środków trwałych - różnice.

Pojęcie środka trwałego w świetle przepisów ustawy o rachunkowości (aktywa, aktywa trwałe, rzeczowe aktywa trwałe, środki trwałe).

Typologia środków trwałych w ustawie o finansach publicznych (środki trwałe, pozostałe środki trwałe):
jednorazowe i stopniowe umarzanie,
wpływ sposobu umorzenia środka trwałego na klasyfikowanie wydatków,
granica wartościowa 10.000 zł.

Zakup środka trwałego:
zakup środka trwałego jako wydatek bieżący:
zakup gotowego towaru (środka trwałego),
zakup usługi, której efektem jest nabycie środka trwałego,
koszty uboczne zakupu pozostałych środków trwałych – Interpretacja MF;
zakup środka trwałego jako wydatek majątkowy:
koszty uboczne zakupu środków trwałych – Rozporządzenie RM,
koszty uboczne zakupu gruntów – Interpretacja MF.

Realizacja inwestycji:
inwestycja budowlana,
inwestycja niebudowlana (infrastruktura informatyczna).

Rozbudowa, ulepszenie, modernizacja:
remont i konserwacja,
przegląd i konserwacja jako jedna pozycja na fakturze,
remont i inwestycja w budynku zabytkowym.

Wartości niematerialne i prawne:
majątkowe prawa autorskie,
licencje i programy,
ulepszenie w wartościach niematerialnych i prawnych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 24-06-2021)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 24-06-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
komputera/laptopa z systemem Windows,
komputerów MAC (Apple).
tabletu/smartphona.

Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy zoom.

Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 10.00 – 15.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co