Środki trwałe w jednostkach kultury (szkolenie online)

Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień związanych z bilansowym podejściem w zakresie ujęcia i wyceny środków trwałych dla instytucji kultury (IK). Podstawą prowadzenia działalności przez wszystkie jednostki, niezależnie od formy organizacyjno-prawnej czy własności, jest majątek. Jego posiadanie stanowi niezbędny wymóg prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania zadań i osiągania założonych celów. Szczegółowe wytyczne ujęcia i wyceny środków trwałych zawiera ustawa o rachunkowości oraz KSR 11 „Środki trwałe”.
Szkolenie będzie miało charakter praktyczny, poparty wieloma przykładami. Szkolenie obejmuje również inicjowanie dyskusji, która sprzyja wypracowaniu prawidłowej metodologii wyceny i ujęcia środków trwałych.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa: Szkolenie skierowane jest do służb rachunkowych oraz finansowych w instytucjach kultury.
Najważniejsze pojęcia dotyczące rzeczowych aktywów trwałych.
Ujmowanie środków trwałych w księgach rachunkowych.
Części składowe środków trwałych.
Różnice kursowe.
Nakłady ponoszone w trakcie użytkowania – ulepszenia i remonty środków trwałych.
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych.
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości a rzeczowe aktywa trwale.
Wycena rzeczoznawców.
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym.
Sesja pytań i odpowiedzi.
Koszt udziału:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 07-04-2021)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 07-04-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
• komputera/laptopa z systemem Windows,
• komputerów MAC (Apple).
• tabletu/smartphona.
Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Szkolenie będzie przeprowadzone w trybie online.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe(wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego
Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co