Środki trwałe w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej (szkolenie online)

Celem szkolenia jest omówienie informacji związanych ze środkami trwałymi w jednostkach państwowej straży pożarnej.

Metodyka
• szkolenie online (na żywo)
• wykład

Grupą docelową są główni księgowi, oraz pracownicy pionu finansów jednostek Straży Pożarnych.
1. Pojęcie aktywów trwałych – źródła prawa (ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
a) Środki trwałe według rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości (…)
b) Środki trwałe według ustawy o rachunkowości

2. Środki trwałe w świetle Krajowych Standardów Rachunkowości.

3. Wykaz kont syntetycznych służących ewidencji składników majątku.

4. Nakłady na modernizację (ulepszenie) środków trwałych a wydatki remontowe – istota problemu.
5. Przebudowa, rozbudowa (w tym nadbudowa), adaptacja, modernizacja – inwestycja w budowie – poparte wyrokami WSA, NSA.

6. Rozliczenie efektów inwestycyjnych – rozksięgowanie operacji gospodarczych.

7. Dzień przyjęcia środka trwałego do użytkowania

8. Zasady ewidencji analitycznej i szczegółowej aktywów trwałych:
a) obiekt majątkowy – pojęcie, kryteria wyodrębnienia,
b) ewidencja wg klasyfikacji statystycznej KŚT,.
c) ewidencja wg miejsc użytkowania, osób odpowiedzialnych
d) Dokumenty związane ze środkami trwałymi – OT, LT,

9. Elementy inwentaryzacji: termin, zakres, rozliczenie.

10. Fundusz COVID-19
a) dostosowanie polityki rachunkowości do Funduszu COVID-19,
b) dekretowanie dokumentów finansowych,
c) zamieszczanie dodatkowych opisów merytorycznych na fakturach,
d) obowiązek sprawozdawczy a sprawozdawczość finansowa BILANS.

11. Panel dyskusyjny.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08-09-2021)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08-09-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
• komputera/laptopa z systemem Windows,
• tabletu/smartphona.

Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co