Środki trwałe w jednostkach sektora finansów publicznych.

Celem szkolenia jest omówienie informacji związanych ze środkami trwałymi w jednostkach sektora finansów publicznych.
Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych oraz pracowników pionu finansów w jednostkach sektora finansów publicznych.
Z jakich aktów prawnych należy skorzystać omawiając środki trwałe:
• środki trwałe według rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości (…) Dz.U. z 2020, poz. 342,
• środki trwałe według ustawy o rachunkowości Dz.U. z 2021, poz. 217,
• środki trwałe w świetle Krajowych Standardów Rachunkowości.
Środki trwałe – definicje.
Ulepszenia w środkach trwałych a wydatki remontowe:

• adaptacja,
• przebudowa,
• rozbudowa,
• rekonstrukcja,
• modernizacja.
Inwestycja a środek trwały:
• Co może być środkiem trwałym w budowie?
• Co można zaliczyć do kosztów inwestycji?
• Czy można amortyzować środki trwałe w budowie?
• Kiedy inwestycja staje się środkiem trwałym?
Wykaz kont syntetycznych służących ewidencji składników majątku.
Zasady ewidencji analitycznej i szczegółowej aktywów trwałych:

• obiekt majątkowy – pojęcie, kryteria wyodrębnienia,
• ewidencja wg klasyfikacji statystycznej KŚT,
• ewidencja wg miejsc użytkowania, osób odpowiedzialnych,
• dokumenty związane ze środkami trwałymi – OT, LT.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 02-11-2022)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 02-11-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49, 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co