Standardy ochrony małoletnich – jak spełnić wymagania ustawowe i skutecznie je wdrożyć.

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom narzędzi do skutecznego wdrażania i przestrzegania Standardów Ochrony Małoletnich w ich codziennej pracy. Podniesienie kompetencji w zakresie identyfikacji i prewencji potencjalnych zagrożeń dla małoletnich. Podczas szkolenia zostanie poruszony temat wykształcenia i wzmacniania umiejętności reagowania na sytuacje związane z ewentualnym naruszeniem standardów ochrony małoletnich.
Szkolenie umożliwi uczestnikom zdobycie kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie ochrony małoletnich. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą gotowi skutecznie wdrażać standardy ochrony małoletnich w swoich placówkach. Dostosować dotychczasowe procedury do aktualnych przepisów prawa dotyczących wykrywania i zapobiegania przemocy wobec małoletnich, przyczyniając się do stworzenia bezpiecznego środowiska dla dzieci i młodzieży.

Ważne!

Zgodnie z nowym prawem od 15 lutego 2024 roku każdy podmiot pracujący z dziećmi ma obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich.

To zbiór zasad, które stawiają ochronę dziecka w centrum działań i wartości organizacji i tym samym pomagają tworzyć bezpieczne, wolne od przemocy i przyjazne środowisko we wszystkich podmiotach działających na rzecz dzieci. Zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606) zarówno organy zarządzające takimi placówkami, jak i organizatorzy tego rodzaju działalności mają obowiązek wdrożyć standardy dostosowane do charakteru i rodzaju podmiotu lub prowadzonej działalności.

Metodyka
• dyskusja
• techniki multimedialne
• wykład

Grupa docelowa
Do udziału w szkoleniu zapraszamy Kierowników i pracowników podmiotów prowadzących działalność oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do których uczęszczają albo w których przebywają lub mogą przebywać dzieci.

Prowadząca:
Joanna Jędrzejewska

Radca prawny z ponad 10-letnim stażem, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Zajmuje się przede wszystkim szeroko pojętą organizacją struktury placówek oświatowych i problemami związanymi z ich funkcjonowaniem w praktyce. Udziela porad prawnych z zakresu przepisów o finansowaniu zadań oświatowych, prawa oświatowego i systemu oświaty, prowadzi szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli w formie stacjonarnej oraz online. Pani Mecenas zajmuje się kwestiami związanymi z prawidłowością i celowością wydatkowania dotacji oświatowej, udziałem w postępowaniach kontrolnych w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowej i sporami przed sądami administracyjnymi. Raca prawny Joanna Jędrzejewska reprezentuje ponadto klientów w sporach sądowych związanych ze statusem nauczyciela jako pracownika. Drugim obszarem praktyki zawodowej mecenas Joanny Jędrzejewskiej jest reprezentowanie klientów w sprawach sądowych z zakresu prawa rodzinnego m.in. procesach rozwodowych, postępowaniach dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi, które często wpływają na funkcjonowanie dziecka w oświacie.
Identyfikacja zagrożeń dla małoletnich:
• rodzaje zagrożeń,
• czynniki ryzyka.
Standardy postępowania w pracy z małoletnimi – dotychczasowy stan prawny.
Wprowadzenie do Standardów Ochrony Małoletnich:

• czym są Standardy Ochrony Małoletnich i skąd się wzięły?
Standardy Ochrony Małoletnich – kogo dotyczą?
Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem:

• procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego.
Zasady bezpiecznych relacji personel – małoletni oraz małoletni – małoletni.
Zasady ochrony danych osobowych oraz wizerunku dziecka w placówce.
Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych w placówce.
Wdrażanie standardów ochrony małoletnich.
Przestrzeganie i egzekwowanie standardów ochrony małoletnich.
Monitoring standardów ochrony małoletnich w placówce.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 01-03-2024)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 01-03-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
• certyfikat (wer. elektroniczna)
• materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Godziny zajęć: 10.00 – 14.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co