Tarcza antykryzysowa a praca zdalna (szkolenie online)

Tarcza antywirusowa wprowadziła możliwość polecenia pracownikowi pracy zdalnej. Nie określono przy tym żadnych szczegółów dotyczących sposobu wykonywania tej pracy, wzajemnych rozliczeń i zobowiązań. Samo polecenie pracodawcy, bez odniesienia się do tych kwestii będzie niewystarczające. Na szkoleniu uzyskają Państwo informacje na temat pracy zdalnej w obecnym czasie pandemii.

Metodyka
  • wykład
  • dyskusje
  • kazusy
  • wymiana doświadczeń
  • szkolenie online (na żywo)

Grupa docelowa
Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zajmujące się polityką kadrową, pracowników działów kadr, osoby zarządzające oraz wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką szkolenia.
PROGRAM:
Praca zdalna z „tarczy antywirusowej” a telepraca i home office – różnice i podobieństwa:
-praca zdalna
-telepraca
-home office.
Zlecenie pracy zdalnej z ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. Z 2020 r., poz. 374):
-przesłanki zlecenia i okres pracy zdalnej
-wykonywanie pracy zdalnej na polecenie pracodawcy
-miejsce wykonywania pracy zdalnej
-odmowa realizowania pracy zdalnej przez pracownika
Ustalenia zasad pracy zdalnej:
-czy nie jest potrzebne porozumienie z pracownikiem?
-regulamin pracy zdalnej, zarządzenie o pracy zdalnej
-kwestie kosztów pracy zdalnej
-podstawowe zasady bhp, wyposażenie stanowiska pracy
-zobowiązanie pracownika do ochrony danych, tajemnic itp., informowanie o naruszeniach w tym zakresie.
Wynagrodzenie pracownika przy pracy zdalnej, niezdolność do pracy, opieka nad dzieckiem, ryczałty za użytkowanie pojazdu niebędącego własnością pracodawcy do celów służbowych.
Czas pracy przy pracy zdalnej:
-obowiązujące regulacje dotyczące systemu, okresu rozliczeniowego i rozkładu czasu pracy
-harmonogramy czasu pracy
-zmiany regulacji wewnętrznych odnoszących się do czasu pracy – zmiana regulaminu pracy lub obwieszczenia o czasie pracy, możliwości wynikające z „tarczy antywirusowej” dla części pracodawców
-zmiana rozkładu czasu pracy na wniosek pracownika
-zmiana systemu czasu pracy na wiosek pracownika
-praca w godzinach nadliczbowych
-pełnienie dyżurów
-odpoczynki dobowe i tygodniowe
-potwierdzanie obecności w pracy i godzin pracy
-ewidencja czasu pracy.
Sesja pytań i odpowiedzi.
Koszt udziału dot. sektora publicznego:
199,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 22/04/2020)
249,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 22/04/2020)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
-komputera/laptopa z systemem Windows,
-komputerów MAC (Apple).
-tabletu/smartphona.

Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy zoom.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 10.00 – 13.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co