VAT w działalności JST i ich jednostkach organizacyjnych – zasady, problemy i bieżące zmiany.

Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady dotyczące wykonania i ewidencji zdarzeń gospodarczych i finansowych z wykorzystaniem podatku VAT po zmianach przepisów ustaw i rozporządzeń w JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych, ma na celu przedstawienie aktualnych problemów dotyczących odliczania i korekty podatku VAT.
Obszerny materiał, dotyczący zmienionych przepisów podatku VAT, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są lub będą przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności.

Metodyka
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie adresowane jest dla głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo- księgowych JST, samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych , CUW oraz wszystkich zainteresowanych obszarem szkolenia.

PROWADZĄCA:
Teresa Krawczyk

wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor kilkunastu pozycji książkowych oraz kilkudziesięciu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych.
Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości. Szkoli zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, jak i pracowników RIO, NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych.
Zasady ustalania podatku VAT:
• obowiązek podatkowy i dokumenty księgowe w podatku VAT- jak wystawiać i jak księgować.
Zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT- em:
• wybrane zagadnienia w zakresie czynności zwolnionych z VAT oraz wyłączonych z opodatkowania tym podatkiem),
• bieżące interpretacje i orzecznictwo dotyczące zadań własnych (opłaty za pobyt w przedszkolu, posiłki, OPS, DPS), posiłki w stołówkach – na rzecz personelu pedagogicznego.
Częściowe odliczanie VAT:
• struktura (prewspółczynnik i proporcja) w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.
Korekta odliczeń VAT:
• roczna , 5-letnia i 10-letnia -wyliczone przykłady.
SLIM VAT i POLSKI ŁAD- zmiany – jak rozliczać VAT:
• JPK_V7M(1) /JPK_V7K(1) i po zmianach JPK_V7M(2) /JPK_V7K(2),
• faktury korygujące „ in minus” i „in plus”,
• pakiet e-commerce,
• Krajowy System e-Faktur (KSeF) – zmiany w fakturowaniu- dobrowolne i obligatoryjne,
• SLIM VAT 3- od 1 lipca 2023r.
Aktualne problemy w rozliczeniach VAT, w tym:
• dotacje a VAT (przekazywanie grantów, dotacje do OZE, azbestu, POŚ, folii, dotacje do inwestycji własnych- wyroki z marca 2023r.TSUE):
• jakie są praktyczne skutki wyroku TSUE w sprawie gminy realizującej projekt w zakresie odnawialnych źródeł energii,
• jakie są praktyczne skutki wyroku TSUE w sprawie gminy realizującej projekt w zakresie odnawialnych źródeł energii gminy realizującej program usuwania azbestu.
• inne.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 12-10-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 12-10-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co