VAT w działalności JST, samorządowych jednostek i samorządowych zakładów budżetowych w 2022 r. – zasady, problemy i zmiany.

Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady dotyczące wykonania i ewidencji zdarzeń gospodarczych i finansowych z wykorzystaniem podatku VAT po zmianach przepisów ustaw i rozporządzeń w JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych oraz ma na celu przedstawienie aktualnych problemów dotyczących odliczania i korekty podatku VAT.
Obszerny materiał, dotyczący zmienionych przepisów podatku VAT, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są lub będą przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności.
Metodyka
• prezentacja
• wykład
Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo-księgowych JST, samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
Zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT-em:
• wybrane zagadnienia w zakresie czynności zwolnionych z VAT oraz wyłączonych z opodatkowania tym podatkiem,
• bieżące interpretacje i orzecznictwo dotyczące zadań własnych (opłaty za pobyt w przedszkolu, posiłki, OPS, DPS), posiłki w stołówkach – na rzecz personelu pedagogicznego.
Częściowe odliczanie VAT – struktura (prewspółczynnik i proporcja) w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.
Korekta odliczeń VAT: roczna, 5-letnia i 10-letnia – wyliczone przykłady.
Czym się różni:
• „Split payment”, czyli system podzielonej płatności (MPP),
• Biała lista podatników.
SLIM VAT i Polski Ład – zmiany w podatku VAT – jak rozliczać VAT, w tym kolejno: od 01.01. 2022 r., 01.07.2022 r. i 01.01.2023 r. m.in:
• JPK_V7M(1)/JPK_V7K(1) i po zmianach JPK_V7M(2)/JPK_V7K(2),
• faktury korygujące „in minus” i „in plus”,
• pakiet e-commerce,
• Krajowy System e-Faktur (KSeF) – zmiany w fakturowaniu,
• nowe zasady zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego:
• obowiązek pozostawania w gotowości do płatności bezgotówkowych,
• szybki zwrot VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych,
• nowy próg limitu płatności bezgotówkowych – 8000 zł,
• obowiązek instalacji terminala płatniczego,
• opłata przekształceniowa a obowiązek naliczania podatku VAT,
• tarcza antyinflacyjna.
Aktualne problemy w rozliczeniach VAT:
• dotacje a VAT (przekazywanie grantów, dotacje do OZE, azbestu, POŚ, folii, dotacje do inwestycji własnych, stanowisko TSUE),
• inne.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.

Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 22-06-2022)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 22-06-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).
Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co