VAT w Instytucjach Kultury wraz z przygotowaniem IK do likwidacji faktur papierowych w VAT – wdrożenie KSeF.

Celem szkolenia jest omówienie m.in. wybranych sytuacje VAT w instytucjach kultury w 2023r, umów cywilnoprawnych w Instytucjach Kultury a podatek VAT oraz podatek naliczony i ewidencje w instytucjach kultury w 2023r.
Uczestnicy poznają faktury ustrukturyzowane, likwidację faktur papierowych w IK oraz KSeF likwidujących faktur papierowych, zmiany w polityce rachunkowości, zasadach obiegu dokumentów w IK.

Metodyka
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie adresowane jest do pracowników, skarbników, głównych księgowych, pracowników służb finansowo- księgowych JST, samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, CUW-ów i Instytucji Kultury.
Instytucje kultury – podmioty prowadzące działalność kulturalną, jak podatnicy podatku VAT:
• pojęcie podatnika VAT,
• czy instytucja kultury ma obowiązek rejestracji jako podatnik VAT?
• forma prawna jednostki kultury bez znaczenia dla jej statusu VAT,
• działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o VAT,
• czy działalność instytucji kultury jest działalnością gospodarczą?
• dodatkowa działalność instytucji kultury,
• stawki w podatku VAT,
• które czynności korzystają ze zwolnienia jako usługi kultury i dostawa towarów ściśle związana z usługami kultury,
• które czynności nie mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania VAT.
Wybrane sytuacje VAT w instytucjach kultury w 2023 r.:
• kina rozliczają VAT w 2023r.
• muzea rozliczają VAT w 2023 r.
• teatry rozliczają VAT w 2023r.
• biblioteki rozliczają VAT w 2023 r.
• samorządowe instytucje kultury rozliczają VAT w 2023 r.
Umowy cywilnoprawne w instytucjach kultury a podatek VAT:
• umowy najmu, dzierżawy,
• media przy umowach najmu, dzierżawy,
• nieodpłatne świadczenia: nieodpłatne przekazania, nieodpłatne świadczenia, darowizny, nagrody w konkursach w 2023r.,
• usługi reklamy świadczone przez instytucje kultury w 2023r a GTU 12 w JPK VAT,
• tarcza antyinflacyjna i zmniejszenie stawek VAT w rozliczeniach IK w 2023r.,
• GTU 1-13 w rozliczeniach IK,
• podmioty powiązane i symbol TP czy z własną gminą również?
VAT w instytucjach kultury w 2023. w pytaniach i odpowiedziach:
• co z kasą fiskalną w IK w 2023r.?
• czy IK ma obowiązek stosować prewskaźnik?
• czy IK ma obowiązek raportować o schematach podatkowych MDR?
• czy procedura wewnętrzna dotycząca przeciwdziałaniu unikania raportowania jest obowiązkowa w IK?
• czy IK jest promotorem, korzystającym czy wspomagającym w MDR?
• czy kary biblioteczne są opodatkowane?
• czy wynajem sprzętu muzycznego jest opodatkowany?
Instytucje kultury wystawiają faktury w 2023r.:
• ogólne zasady wystawiania faktur przez instytucje kultury, ważne zmiany w terminach wystawiania faktur VAT w 2021-2023r.
• faktury korygujące w instytucjach kultury w 2023r. Czy potrzebne jest posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej w 2023r?
• faktury zaliczkowe wystawiane dla instytucji kultury bez zapłaty. Czy mamy do czynienia z fakturą w 2023?
• faktury wystawiane przez instytucje kultury za najem, za który najemca nie płaci czynszu, czy czynsz czy odszkodowanie?
• prawidłowe wystawianie faktur na otrzymywane dotacje
• import usług w instytucjach kultury i dokumenty wewnętrzne w instytucjach kultury w 2023r.
Podatek naliczony i ewidencje w instytucjach kultury w 2023r.:
• ogólne zasady rozliczania VAT naliczonego po zmianach na 2022-2023r.
• termin rozliczania VAT naliczonego przez instytucje kultury w 2022-2023r.
• czy instytucje kultury, kiedy i w których przypadkach mają prawo odliczać VAT?
• sprzedaż mieszana w instytucjach kultury a roczna korekta podatku naliczonego, co z prewskaźnikiem w IK?
• zasady obliczania podatku VAT naliczonego tzw. strukturą. Uwaga planowane zmiany na 2023 i zapowiedź zmian na 2024r.
Faktury ustrukturyzowane. Likwidacja faktur papierowych w IK. KSeF likwidujący faktury papierowe, zmiany w polityce rachunkowości, zasadach obiegu dokumentów w IK:
• co to jest Faktura Ustrukturyzowana
• KSEF a PEF, czy obie platformy pozostaną?
• zapowiedź likwidacji JPK _VAT,
• rodzaje faktur i dokumentów wprowadzanych na KSEF,
• likwidacja not korygujących jako niezgodnych z dyrektywą rady 2006/112/we,
• które faktury „przejdą” przez KSEF, co z fakturami od podatników zwolnionych z VAT ( art. 43 lub/i art. 113 ustawy VAT),
• dokumentacja wewnętrzna KSEF_NADANIE,
• KSEF _UPRAWNIENIE-błędne rozporządzenie w sprawie ksef (już po części naprawione),
• KSEF_UPOWAŻNIENIE.
• lista minimalnych czynności wymaganych do wdrożenia przed wprowadzeniem nowego obowiązku: zasady obiegu dokumentów w tym Faktur VAT (toż KSEF likwiduje fakturę papierowa), do polityka rachunkowości, konieczność wdrożenia api wejście/ wyjście, konieczność zapoznania pracowników z nowymi zasadami, w większych podmiotach najprawdopodobniej przejście na 100% uwierzytelniania wewnętrznego elektronicznego,
• rozporządzenie wykonawcze do KSEF – poziomy uprawnień, zasady modyfikacji uprawnień, zasady dalszych uprawnień,
• czy faktury ustrukturyzowane w 2023r. Są już z nami? Czy w 2023r. Firma ma wpływ na rodzaj faktur VAT wystawianych przez kontrahenta? Czy kontrahent może w 2023r. Stosować już faktury ustrukturyzowane?
• czy sprzeciw IK co do otrzymywania faktur ustrukturyzowanych jest wiążący dla kontrahenta w 2023r.?
• co może zrobić kontrahent IK z fakturą ustrukturyzowaną, jeśli IK nie chce takich otrzymywać?
• dlaczego mimo sprzeciwu IK kontrahent może wprowadzić oprócz faktury papierowej do obrotu również ustrukturyzowaną do portalu?
• dokumentacja warunków korekty, jak ją tworzyć i czy zawsze trzeba ją mieć w IK, co w sytuacji zastąpienia faktury papierowej ustrukturyzowaną?
• jakie korzyści w przedmiocie tworzenia dokumentacji warunków korekty dają Faktury Ustrukturyzowane?
• czy Faktury Ustrukturyzowane mają wpływ na dokumentację warunków korekty?
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu
Koszt udziału:
• 430 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 11-05-2023)
• 530 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 11-05-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe ( wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 13.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co