VAT w JST i ich jednostkach organizacyjnych – zasady, problemy i zmiany.

Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady dotyczące wykonania i ewidencji zdarzeń gospodarczych i finansowych z wykorzystaniem podatku VAT po zmianach przepisów ustaw i rozporządzeń w JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych oraz ma na celu przedstawienie aktualnych problemów dotyczących odliczania i korekty podatku VAT.
Obszerny materiał, dotyczący zmienionych przepisów podatku VAT, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są lub będą przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności.

Metodyka
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo-księgowych JST, samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
Zasady ustalania podatku VAT:
• obowiązek podatkowy i dokumenty księgowe w podatku VAT- jak wystawiać i jak księgować.
Zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT- em:
• wybrane zagadnienia w zakresie czynności zwolnionych z VAT,
• wyłączonych z opodatkowania tym podatkiem,
• bieżące interpretacje i orzecznictwo dotyczące zadań własnych (opłaty za pobyt w przedszkolu, posiłki, OPS, DPS),
• posiłki w stołówkach – na rzecz personelu pedagogicznego.
Częściowe odliczanie VAT- struktura (prewspółczynnik i proporcja) w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.
Korekta odliczeń VAT: roczna , 5-letnia i 10-letnia -wyliczone przykłady.
Czym się różni:

• „Split payment”- czyli system podzielonej płatności (MPP),
• biała lista podatników.
SLIM VAT i POLSKI ŁAD- zmiany w podatku VAT- jak rozliczać VAT: od 1.01. 2022r., 1.07.20022r. i 1.1.2023r. m.in:
• JPK_V7M(1) /JPK_V7K(1) i po zmianach JPK_V7M(2) /JPK_V7K(2).
• faktury korygujące „ in minus” i „in plus”,
• pakiet e-commerce,
• nowe zasady zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego:
• obowiązek pozostawania w gotowości do płatności bezgotówkowych,
• szybki zwrot VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych,
• obowiązek instalacji terminala płatniczego.
Aktualne problemy w rozliczeniach VAT, w tym:
• dotacje a VAT (przekazywanie grantów, dotacje do OZE, azbestu, POŚ, folii, dotacje do inwestycji własnych, stanowisko TSUE),
• inne.
Kasy rejestrujące:
• zasady,
• obowiązki.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 12-12-2022)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 12-12-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49,600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.