Wynagrodzenia i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (szkolenie online)

Celami szkolenia są przedstawienie ustawowych uregulowań w zakresie wynagrodzeń, naliczania ich oraz omówienie funduszu socjalnego.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa: Szkolenie dedykowane dla pracowników działów finansowo-księgowych, działów płac jednostek sektora finansów publicznych.
Wynagrodzenie:
• podstawy prawne.

Składniki wynagrodzenia.

Wynagrodzenie w miesiącach nie w pełni przepracowanych:

• nieobecności,
• zatrudnienie w trakcie miesiąca.
Naliczanie wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Zasady tworzenia funduszu socjalnego.

Dokumentowanie odpisów i wydatków z funduszu socjalnego.

Regulamin funduszu jako podstawowy dokument tworzenia i funkcjonowania funduszu socjalnego.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-11-2021)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-11-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.
Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe ( wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Czas trwania – 9.00-14.00 ( w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co