Wyzwania dyrektora i głównego księgowego instytucji kultury – działalność organizacyjna, rachunkowa i podatkowa

Szkolenie ma w sposób praktyczny wskazać na zmiany w przepisach organizacyjnych, rachunkowych, podatkowych i finansowych wprowadzone przez ustawodawcę i mające wpływ na działalność instytucji kultury.
Obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Wychodząc naprzeciw uczestnikom – w załączeniu, jako dodatek, zostanie Państwu przekazana przygotowana wzorcowa dokumentacja oraz wskazówki.
W ramach szkolenia mamy do zaoferowania klika różnych form udziału. Pakiety obejmują udział w szkoleniu wraz z dodatkowymi świadczeniami takimi jak pełne wyżywienie, nocleg lub uczestnictwo w formie online. Szczegółowy opis poszczególnych pakietów wraz z harmonogram znajdują się w pliku PDF zamieszczonym poniżej.

Typ szkolenia: Wyjazdowe hybrydowe

Metodyka
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa: Szkolenie adresowane jest do dyrektorów i głównych księgowych instytucji kultury, pracowników CUW oraz pracowników organów nadzorczych i kontrolnych.
PROGRAM:
19.07.2021 – Dzień 1
Przyjazd, zakwaterowanie uczestników w hotelu oraz kolacja:
• dotyczy uczestników szkolenia, którzy wybierają Pakiet 1 lub/i 2.

20.07.2021 r - Dzień 2
Organizacja działalności instytucji kultury – dopuszczalna prawem ingerencja organizatora.
Regulamin organizacyjny jako obowiązkowy akt prawny wewnętrznego zarządzania instytucją kultury.
Zatrudnianie i wynagradzanie oraz inne czynności z zakresu prawa pracy dotyczące dyrektora, z-cy dyrektora, głównego księgowego i pracowników instytucji kultury:
• aktualny stan prawny w tym zakresie,
• niebezpieczeństwa błędnych ustaleń.
Regulamin wynagradzania:
• szczegółowe omówienie zasad zatrudniania i ustalania wynagrodzenia w tym zakresie,
• nie warunki, ale prawa dotyczące pracy i płacy pracowników instytucji kultury.
Rola dyrektora, głównego księgowego oraz pracowników instytucji kultury w zakresie kontroli zarządczej – odpowiedzialność dyscyplinarna.
Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont w tym:
• prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności.
Źródła finansowania działań kulturalnych powiązanie z planem finansowym.
Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych – schematy księgowań z wyjaśnieniami:
• przychody: własne, międzyokresowe, zewnętrzne (w tym: dotacje podmiotowe, celowe, inwestycyjne, sponsoring, darowizny),
• koszty (księgowanie w układzie rachunku zysków i strat),
• fundusze w instytucji kultury.
Należności i zobowiązania oraz odsetki:
• naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji (obowiązek ustawowy) i ich odpisy aktualizacyjne (zmiany od 1.01.2020 r.),
• aktualizacja należności – zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja w księgach.
Ewidencja księgowa materiałów, towarów, wydawnictw oraz ich odpisy aktualizacyjne.
Środki trwałe wysoko- i niskocenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie (Inwestycje):
• źródła ich finansowania,
• ujęcie i ich ewidencja do 10 tys. i powyżej 10 tys. (w tym: umorzenie i amortyzacja).
Wpływ kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów oraz NKUP na podatek dochodowy – ustalenie podstawy do opodatkowania podatkiem od osób prawnych.
Zasady wypełniania CIT-8 i CIT- 8/0 – przykład.
Sesja pytań i odpowiedzi.

21.07.2021 r - Dzień 3
VAT w działalności instytucji kultury – zasady, problemy i zmiany.
Zasady ustalania podatku VAT – obowiązek podatkowy.
Dokumenty księgowe w podatku VAT – jak wystawiać i jak księgować.
Zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT-em:
• wybrane zagadnienia w zakresie czynności zwolnionych z VAT oraz wyłączonych z opodatkowania tym podatkiem,
• częściowe odliczanie VAT,
• struktura (prewspółczynnik i proporcja).
Czym się różni w instytucji kultury:
• „Split payment”, czyli system podzielonej płatności (MPP),
• Biała lista podatników.
JPK po zmianach.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
Pakiet 1:

Udział w szkoleniu (w hotelu), pełne wyżywienie, nocleg w pok. 1-osobowym, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 1949 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 30-06-2021)
• 2149 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 30-06-2021)
Pakiet 2:
Udział w szkoleniu (w hotelu), pełne wyżywienie, nocleg w pok. 2-osobowym, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 1749 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 30-06-2021)
• 1949 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 30-06-2021)
Pakiet 3:
Udział w szkoleniu (w hotelu), obiad i przerwy kawowe podczas szkolenia, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 1249 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 30-06-2021)
• 1449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 30-06-2021)
Pakiet 4:
Udział w szkoleniu (online), materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. elektroniczna)
• 949 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 30-06-2021)
• 1149 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 30-06-2021)

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy dla uczestników w opcji online:
• komputera/laptopa z systemem Windows,
• komputerów MAC (Apple).
• tabletu/smartphona.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.
Czas trwania dla uczestników w opcji wyjazdowej – szkolenie odbędzie się w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą w hotelu Dwa Księżyce, ul. Sadowa 15

I dzień: zakwaterowanie od 15:00 (dot. osób korzystających z noclegu w hotelu)
II dzień: od 9:00 do 16:00 (w tym przerwy)
III dzień: od 9:00 do 13:00 (w tym przerwy)
Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzaniu udziału, które jest wysyłane na 4 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co