Zaangażowanie wydatków a plan finansowy w jednostkach sektora finansów publicznych.

Celem szkolenia jest przedstawienie informacji związanych z planem finansowym w jednostkach sektora finansów publicznych w kontekście zaciągania zobowiązań. Na szkoleniu omówione będzie zaangażowanie wydatków (pojęcie, ewidencja), a także m.in. ewidencja PPK.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Adresatami szkolenia są osoby pracujące już w komórkach finansowo-księgowych, które chcą zgłębić i poszerzyć wiedzę na temat zaangażowania wydatków i planów finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych.
Plan finansowy a zaciąganie zobowiązań.
Grupy wydatków klasyfikacji budżetowej.
Pojęcie zaangażowania wydatków.
Ewidencja prawnego zaangażowania wydatków budżetowych danego roku budżetowego oraz niewygasających wydatków budżetowych ujętych do realizacji w danym roku budżetowym.
Zaangażowanie umów, decyzji i innych postanowień.
Wykonanie czynności ewidencyjno-rozliczeniowych: bieżące zaksięgowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych, jakie miały miejsce w danym okresie sprawozdawczym i roku obrotowym, okres przejściowy, zobowiązania realizowane na przełomie roku budżetowego.
Zaangażowanie a sprawozdawczość budżetowa.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu online:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 07-12-2022)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 07-12-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
• komputera/laptopa z systemem Windows,
• tabletu/smartphona.
Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 8:45 – 14:45 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co