Zamknięcie roku budżetowego 2020 w jednostkach sektora finansów publicznych – podsumowanie oraz praktyczne aspekty (szkolenie online)

Celem szkolenia jest omówienie procedury oraz etapów zamknięcia roku budżetowego, w tym elementy praktyczne sporządzenia sprawozdania finansowego.

Metodyka
• szkolenie online (na żywo)
• wykład

Grupa docelowa:
Grupą docelową spotkania warsztatowego są główni księgowi oraz pracownicy działów finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych.
Organizacja prac związanych z zamknięciem roku obrotowego:
• podstawy prawne zamknięcia roku,
• nadrzędne zasady rachunkowości, w tym zasada istotności i uproszczenia,
• opracowanie harmonogramu czynności dotyczących zamknięcia roku obrotowego.

Inwentaryzacja w związku z zamknięciem roku obrotowego:
• podstawowe zasady inwentaryzacji rocznej,
• potwierdzenie salda w świetle Krajowych Standardów Rachunkowości,
• ujęcie wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych.

Wykonanie czynności ewidencyjno-rozliczeniowych:
• bieżące zaksięgowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych jakie miały miejsce w danym okresie sprawozdawczym i roku obrotowym,
• okres przejściowy,
• zobowiązania realizowane na przełomie roku budżetowego,
• koszty a klasyfikacja budżetowa,
• monitorowanie realizacji zobowiązań,
• segregacja i ostateczna weryfikacja dowodów księgowych,
• wzajemne uzgodnienie ewidencji syntetycznej oraz analitycznej środków trwałych i materiałów,
• sprawdzenie ewidencji operacji gospodarczych dotyczących obrotu gotówkowego i bezgotówkowego,
• ewidencja i weryfikacja zaangażowania,
• sporządzenie oraz weryfikacja zestawienia obrotów i sald,
• wycena aktywów i pasywów,
• ewidencja oraz weryfikacja należności i zobowiązań.

Przygotowanie poszczególnych części sprawozdania finansowego – omówienie poszczególnych pozycji:
• bilans,
• rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy),
• zestawienie zmian w funduszu jednostki
• informacja dodatkowa.

Obowiązek opublikowania sprawozdania finansowego na stronie BIP.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału dot. sektora publicznego:
• 399,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 15/12/2020)
• 499,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 15/12/2020)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
• komputera/laptopa z systemem Windows,
• komputerów MAC (Apple),
• tabletu/smartphona.
Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co