Zamówienia i wydatki publiczne dla komórek finansowo – księgowych w świetle ustawy o finansach publicznych, ustawy PZP z omówieniem przedmiotowego orzecznictwa z zakresu dyscypliny finansów publicznych

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami w zakresie udzielania zamówień publicznych, niezbędnymi by prawidłowo nadzorować ten proces, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Metodyka
• case studies
• ćwiczenia grupowe
• dyskusja
• kazusy
• praca na przykładach/ćwiczeniach w grupach
• prezentacja
• warsztat
• wykład
• wymiana doświadczeń

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do osób z pionów/działów/komórek finansowo-księgowych, które zajmują się zamówieniami publicznymi.
14.09.2021 – dzień 1

Nowa ustawa PZP – główne kierunki zmian, które weszły w życie od 1 stycznia 2021 r. Systematyka nowej ustawy PZP.
Kiedy ustawa a kiedy procedura wewnętrzna? Progi w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wg rodzaju zamówień.
Podstawowe dane o trybach udzielania zamówień publicznych.
Zasady udzielania zamówień publicznych, w tym w szczególności zasada efektywności w zamówieniach publicznych w oparciu o nową ustawę prawo zamówień publicznych i ustawę o finansach publicznych.
Proces planowania w jednostce, jego organizacja, czyli od planu finansowego, przez plan zamówień publicznych po publikację planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Instrukcja planowania – potrzebna czy nie? Przykłady.
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Sesja pytań i odpowiedzi.


15.09.2021 r. - dzień 2

Regulamin wewnętrzny dotyczący udzielania zamówień publicznych, jego rola i główne elementy. Dobre praktyki, przykłady zapisów i wyniki kontroli.
Powołanie i zadania komisji przetargowej.
Schemat postępowania o zamówienia publiczne.
Od wniosku do umowy, czyli jak przebiega postępowanie o udzielenie zamówienia:

• przykładowy wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jego główne elementy i załączniki ze wskazaniem punktów istotnych pod względem finansowo-księgowym:
• opis przedmiotu zamówienia; części, opcje, planowane zwiększenia zamówienia,
• dokumentowanie szacowania wartości zamówienia i rozeznania rynku, notatka z ustalenia wartości, różne wartości zamówienia,
• przygotowanie projektu umowy i jej uzgodnienie z Głównym Księgowym i Radcą Prawnym – przykładowa check lista.
Analiza potrzeb i wymagań (APiW) – elementy obligatoryjne APiW i jej zakres, przykładowe zapisy dokumentu APiW.
Wstępne konsultacje rynkowe jako pomoc w przygotowaniu postępowania.
Terminy w zamówieniach publicznych – jak je bez wiedzy specjalistycznej i pomocy innych komórek obliczy Kierownik jednostki i Główny Księgowy w oparciu o schemat postępowania. Wykorzystanie w harmonogramie wydatków.
Udzielenie zamówienia czyli podpisanie umowy. Najważniejsze dla księgowych informacje o umowach.
Realizacja umowy i jej monitoring.
Raport z realizacji zamówienia (RzRZ) i jaka w nim rola komórek finansowo-księgowych:

• kiedy trzeba wykonać Raport z realizacji zamówienia?
• elementy Raportu z realizacji zamówienia,
• przykładowe wzory Raportu z realizacji zamówienia.
Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy – istotne zmiany finansowe wg nowej PZP.
Od rejestru do sprawozdania. Dane istotne dla sporządzenia sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych.
Sesja pytań i odpowiedzi.


16.09.2021 r - dzień 3

Protokół z postępowania o udzielenia zamówienia.
Osoby odpowiedzialne za zamówienia i wydatki publiczne i zakres ich obowiązków, w tym role: kierownika jednostki, kierowników i pracowników komórek merytorycznych, komórki czy stanowiska ds. zamówień publicznych, głównego księgowego.
Nowe oświadczenia o konflikcie interesów i niekaralności i ich znaczenie.
Kontrola i nadzór nad zamówieniami publicznymi – podsumowanie i check lista.
Sankcje za nieprawidłowości w zamówieniach publicznych:

• naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych – główne obszary,
• kary określone ustawą Prawo zamówień publicznych.
Omówienie najczęstszych naruszeń dyscypliny finansów publicznych z zakresu zamówień publicznych w świetle przedmiotowego orzecznictwa GKO.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Pakiet 1:
udział w szkoleniu (na sali), nocleg w pok. 1-osobowym, wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, serwis kawowy podczas szkolenia), materiał szkoleniowy (wer. drukowana), certyfikat (wer. drukowana)
• 1949 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 10-09-2021)
• 2149 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 10-09-2021

Pakiet 2:
udział w szkoleniu (na sali), nocleg w pok. 2-osobowym, wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, serwis kawowy podczas szkolenia), materiał szkoleniowy (wer. drukowana), certyfikat (wer. drukowana)
• 1749 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 10-09-2021)
• 1949 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 10-09-2021

Pakiet 3:
udział w szkoleniu (na sali), wyżywienie (obiad, serwis kawowy podczas szkolenia), materiał szkoleniowy (wer. drukowana), certyfikat (wer. drukowana)
• 1249 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 10-09-2021)
• 1449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 10-09-2021)

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie odbędzie się w Copernicus Toruń Hotel***; 87-100 Toruń; Bulwar Filadelfijski 11

Czas trwania:

I dzień: zakwaterowanie od 14:00, szkolenie od 15:00 do 18:00 (w tym przerwy)
II dzień: od 9:00 do 16:00 (w tym przerwy)
III dzień: od 9:00 do 13:00 (w tym przerwy)
Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzaniu udziału, które jest wysyłane na 3 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co