Zamówienia publiczne dla księgowych (szkolenie hybrydowe)

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami w zakresie udzielania zamówień publicznych, niezbędnymi by prawidłowo nadzorować ten proces, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Metodyka
case studies
ćwiczenia grupowe
dyskusja
kazusy
praca na przykładach/ćwiczeniach w grupach
prezentacja
warsztat
wykład
wymiana doświadczeń

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do osób z pionów/działów/komórek finansowo-księgowych, które zajmują się zamówieniami publicznymi.
PROGRAM:
Dzień 1
16.11.2020 (Poniedziałek)

Przyjazd, zakwaterowanie uczestników w hotelu oraz kolacja.
Dzień 2
17.11.2020 (Wtorek)


Zamówienia publiczne w jednostce sektora finansów publicznych i zasady ich udzielania w powiązaniu z ustawą o finansach publicznych.
Rola Głównego Księgowego w procesie udzielania zamówień publicznych, jego zadania, prawa i obowiązki. Relacje: Główny Księgowy – Działy Merytoryczne – Dział Zamówień Publicznych.
Udział w pracach komisji przetargowej.
Planowanie zamówień publicznych.
Plan zamówień publicznych a plan finansowy.
Aktualizacja planu zamówień publicznych a zmiany planu finansowego.
Agregacja zamówień i ich planowanie w okresie rocznym. Zamówienia roczne i wieloletnie.
Zamówienia udzielane w częściach a zamówienia z podziałem na części.
Zamówienia nieplanowane i „awaryjne”.
Nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych, czyli najważniejsze zmiany od 1 stycznia 2021 r.
Zmiany w zakresie trybów udzielania zamówień publicznych.
Konieczność zmian w regulacjach wewnętrznych, w tym pełna elektronizacja.
Progi w zamówieniach publicznych.
Nowe zamówienia bagatelne.
Terminy w zamówieniach publicznych.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Dzień 3
18.11.2020 (Środa)

Postępowanie o udzielenie zamówienia i jego etapy oraz udział w tym postępowaniu komórek finansowo-księgowych:
przygotowanie postępowania:
ustalenie wartości zamówienia,
ustalenie warunków umowy,
ustalenie terminów w postępowaniu, realizacji i rozliczeniu umowy,
ustalenie wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
wszczęcie postępowania;
składanie i otwarcie ofert, kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia;
badanie i ocena ofert:
ocena formalno-rachunkowa,
rażąco niska cena,
wykluczenie Wykonawcy,
odrzucenie oferty;
wybór oferty najkorzystniejszej;
podpisanie umowy.
Realizacja umowy i jej finansowy monitoring. Dopuszczalne i zakazane zmiany umowy.
Sprawozdawczość z zakresu zamówień publicznych.
Nadzór nad zamówieniami publicznymi.
Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Pakiet 1:

udział w szkoleniu (na sali), nocleg w pok. 2-osobowym, wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, serwis kawowy podczas szkolenia), materiał szkoleniowy (wer. drukowane), certyfikat (wer. drukowana)
1490 zł + 23% VAT*(dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 09-11-2020)
1690 zł +23% VAT* (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 09-11-2020)

Pakiet 2:
udział w szkoleniu (na sali), nocleg w pok. 1-osobowym, wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, serwis kawowy podczas szkolenia), materiał szkoleniowy (wer. drukowane), certyfikat (wer. drukowana)
1690 zł +23% VAT* (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 09-11-2020)
1890 zł +23% VAT* (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 09-11-2020)

Pakiet 3:
udział w szkoleniu (na sali), wyżywienie (obiad, serwis kawowy podczas szkolenia), materiał szkoleniowy (wer. drukowane), certyfikat (wer. drukowana)
1090 zł + 23 % VAT* (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 09-11-2020)
1290 zł + 23% VAT*(dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 09-11-2020)

Pakiet 4:
udział w szkoleniu (online), materiał szkoleniowy (wer. elektroniczna), certyfikat (wer. elektroniczna)
890 zł +23% VAT* (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 09-11-2020)
1090 zł + 23% VAT*(dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 09-11-2020)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Lokalizacja
Hotel Dwa Księżyce***

ul. Sadowa 15
24-120
Kazimierz Dolny

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzaniu udziału, które jest wysyłane na 4 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ALIOR BANK S.A. 52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co