Zamówienia publiczne w instytucjach kultury – elektronizacja zamówień i kluczowe zmiany od 1 stycznia 2021r. (szkolenie online)

Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi dla nich elementami prawa zamówień publicznych oraz przedstawienie kluczowych zmian w prawie zamówień publicznych obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. oraz z elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Szkolenie jest dwudniowe z możliwością uczestnictwa w wybranym, pierwszym lub drugim, dniu szkolenia.

Metodyka
• case studies
• ćwiczenia grupowe
• ćwiczenia indywidualne
• warsztat
• wykład

Grupa docelowa
• dyrektorzy i kierownicy instytucji kultury,
• pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i instytucjach kultury,
• specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w instytucjach kultury lub osoby nadzorujące instytucje kultury,
• wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową i aktualną wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych w instytucjach kultury, w szczególności osoby chcące poznać specyfikę działalności.
27.01.2021 (Środa)

Instytucja kultury jako dysponent środków publicznych:

• obowiązek stosowania ustawy PZP,
• dyscyplina finansów publicznych,
• barter w zamówieniach publicznych jako forma odpłatności.
Wydatkowanie środków publicznych w oparciu o wyłączenia z ustawy PZP:
• zamówienia publiczne wyłączone z reżimu stosowania ustawy PZP,
• szczególne kategorie włączeń stosowania ustawy PZP,
• zamówienia kulturalne po nowelizacji.
Specyficzne uwarunkowania instytucji kultury w kontekście zamówień publicznych:
• szacowanie wartości zamówienia na usługi artystyczne,
• przygotowanie OPZ – działalność artystyczna.
Zamówienia publiczne powyżej 130 000 złotych w instytucjach kultury:
• zmiany dotyczące udzielania zamówień wprowadzone od dnia 1.01.2021,
• tryby udzielania zamówień powyżej progów unijnych w instytucji kultury,
• wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia – ogłoszenie o zamówieniu.
Tryby udzielania zamówień o wartościach wyższych lub równych jak kwoty unijne, wyciąg z różnic, w tym:
• zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi,
• wykorzystanie narzędzi elektronicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – kiedy obowiązek, a kiedy uprawnienie.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 2
28.01.2021 (Czwartek)

Elektronizacja zamówień publicznych

• założenia Platformy e-Zamówienia – omówienie założeń,
• korzystanie z Mini-portalu – warsztaty praktyczne,
• zasady korzystania z Platformy e-Zamówienia.
Elektroniczny JEDZ.
Zasady składania JEDZ elektronicznie.
Określenia w SIWZ zasad składania JEDZ elektronicznie.
Składanie elektronicznych dokumentów w postępowaniu o udzielenia zamówienia.
Udostępnianie protokołu postępowania oraz dokumentacji postępowania po elektronizacji.
Biuletyn Zamówień Publicznych:

• obowiązkowe elementy do publikacji,
• rodzaje ogłoszeń i sposoby ich publikacji.
Elektronizacja postępowań poniżej progu 130 000 złotych netto.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
• Całe szkolenie: 899 zł, I dzień szkolenia: 499 zł, II dzień szkolenia: 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 22-01-2021)
• Całe szkolenie: 999 zł, I dzień szkolenia: 599 zł, II dzień szkolenia: 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 22-01-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.
Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe w formie pdf, certyfikat w formie pdf.
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co