Zamówienia publiczne w instytucjach kultury w nowej ustawie PZP

Cele szkolenia:
Zapoznanie uczestników z najważniejszymi dla nich elementami prawa zamówień publicznych oraz przedstawienie kluczowych zmian w prawie zamówień publicznych obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Metodyka
case studies
ćwiczenia grupowe
ćwiczenia indywidualne
warsztat
wykład

Grupa docelowa
dyrektorzy i kierownicy instytucji kultury,
pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i instytucjach kultury,
specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w instytucjach kultury lub osoby nadzorujące instytucje kultury,
wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową i aktualną wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych w instytucjach kultury, w szczególności osoby chcące poznać specyfikę działalności.
PROGRAM:

Instytucja kultury jako dysponent środków publicznych:
obowiązek stosowania ustawy PZP,
dyscyplina finansów publicznych,
barter w zamówieniach publicznych jako forma odpłatności.

Wydatkowanie środków publicznych w oparciu o wyłączenia z ustawy PZP:
zamówienia publiczne wyłączone z reżimu stosowania ustawy PZP,
szczególne kategorie włączeń stosowania ustawy PZP,
zamówienia kulturalne po nowelizacji.

Specyficzne uwarunkowania instytucji kultury w kontekście zamówień publicznych:
szacowanie wartości zamówienia na usługi artystyczne,
przygotowanie OPZ – działalność artystyczna.

Zamówienia publiczne powyżej 130 000 złotych w instytucjach kultury:
zmiany dotyczące udzielania zamówień wprowadzone od dnia 1.01.2021,
tryby udzielania zamówień powyżej progów unijnych w instytucji kultury,
wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia – ogłoszenie o zamówieniu.

Tryby udzielania zamówień o wartościach wyższych lub równych jak kwoty unijne, wyciąg z różnic, w tym:
zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi,
wykorzystanie narzędzi elektronicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – kiedy obowiązek, a kiedy uprawnienie.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Warunki szkolenia online:
399,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 12/12/2020
499,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 12/12/2020)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.
Szkoleni
e będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
komputera/laptopa z systemem Windows,
komputerów MAC (Apple).
tabletu/smartphona.

Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe w formie pdf, certyfikat w formie pdf.
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Warunki szkolenia stacjonarnego:
549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 20/10/2020)
649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 20/10/2020)
Centrum Konferencyjne As Bud (budynek Central Tower)

Al. Jerozolimskie 81

02-001 Warszawa

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzeniu udziału, które jest wysyłane na 2 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Cena obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co