Zamykanie projektów powiatowych i miejskich urzędów pracy oraz projekty zasad na 2021-2027.

Cel: Celem szkolenia jest uaktualnienie i uzupełnienie wiedzy z zakresu rozliczania projektów pozakonkursowych i konkursowych powiatowych i miejskich urzędów pracy.

Metodyka:
• prezentacja
• wykład
• wymiana doświadczeń

Grupa docelowa:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników powiatowych i miejskich urzędów pracy zaangażowanych w rozliczanie i księgowanie wydatków projektów oraz dla pracowników wojewódzkich urzędów pracy rozliczających i kontrolujących projekty powiatowych i miejskich urzędów pracy..
Omówienie zakresu tematycznego szkolenia.
Zapisy umowy o dofinansowanie w zakresie końcowego rozliczania projektów.
Wniosek opłatność końcową – o czym pamiętać.
Kontrola na zamknięcie projektu i weryfikacja wniosku o płatność końcową.
Księgowanie wydatków projektowych – korekty związane z nieprawidłowościami.
Zamykanie kont analitycznych i wydzielonych rachunków bankowych.
Zwrot od uczestników, w tym po zakończeniu projektu.
Zwroty z tytułu uznania wydatku za kwalifikowany na podstawie art. 6 Specustawy funduszowej.
Planowane stawki jednostkowe na lata 2021-2027.
Wskaźniki związane ze stawkami jednostkowymi.
Sposób rozliczania stawek jednostkowych w nowej perspektywie.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 12-07-2022)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 12-07-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co