Zarządcze, organizacyjne i podatkowe aspekty prowadzenia działalności kulturalnej w 2021 r. (szkolenie online)

Szkolenie ma w sposób praktyczny wskazać na zagadnienia dotyczące kontroli zarządczej, organizacyjnej oraz podatkowej, w tym zagadnienia dotyczące sposobu identyfikowania, analizowania i dokumentowania ryzyk w instytucjach kultury.
Obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wraz ze wzorcową dokumentacją, wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Metodyka
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, głównych księgowych instytucji kultury oraz pracowników wydziałów kultury jednostek samorządu terytorialnego.
I. KONTROLA ZARZĄDCZA
Pojęcia i poziomy funkcjonowania kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych, w instytucjach kultury.
Standardy kontroli zarządczej – cel i ich charakter.
Obszary kontroli zarządczej.
Mechanizmy kontroli jako odpowiedź na konkretne ryzyko:

• dokumentowanie systemu kontroli zarządczej,
• sprawność nadzoru,
• ciągłość działalności,
• ochrona zasobów,
• szczegółowe mechanizmy kontroli.
Procedury kontroli zarządczej i technika ich tworzenia – zagadnienia praktyczne.
Przepisy wewnętrzne, zarządzenia, instrukcje, powierzenia uprawnień:
• ich rola w kontroli zarządczej,
• wzory dokumentacji.
Obszary w zakresie zarządzania ryzykiem (wzory zarządzeń i wzory dokumentacji):
• identyfikacja ryzyka,
• analiza ryzyka,
• reakcja na ryzyko.
Rola dyrektora, głównego księgowego oraz pracowników instytucji kultury w zakresie kontroli zarządczej – odpowiedzialność dyscyplinarna.

II. INSTYTUCJE KULTURY PO ZMIANACH – WYBRANE ZAGADNIENIA
Organizacja działalności instytucji kultury – dopuszczalna prawem ingerencja organizatora.
Regulamin organizacyjny jako obowiązkowy akt prawny wewnętrznego zarządzania instytucją kultury.
Zatrudnianie i wynagradzanie oraz inne czynności z zakresu prawa pracy dotyczące dyrektora, z-cy dyrektora, głównego księgowego i pracowników instytucji kultury:

• aktualny stan prawny w tym zakresie,
• niebezpieczeństwa błędnych ustaleń.
Regulamin wynagradzania:
• szczegółowe omówienie zasad zatrudniania i ustalania wynagrodzenia w tym zakresie,
• nie warunki, ale prawa dotyczące pracy i płacy pracowników Instytucji Kultury.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału dot. sektora publicznego:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 07-06-2021)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 07-06-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
• komputera/laptopa z systemem Windows,
• komputerów MAC (Apple).
• tabletu/smartphona.
Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co