Zasady korzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie zezwolenia na działalność na terenie SSE lub decyzji o wsparciu

Część I
Ubieganie się o wsparcie na nową inwestycję:

podstawy prawne
procedura pozyskiwania wsparcia
kryteria ilościowe i jakościowe
okres ważności decyzji w zależności od lokalizacji

Część II
Koszty kwalifikowane:

Katalog wydatków
Zasady rozpoznawania
Obliczenie puli pomocy publicznej

Część III
Ustalenie dochodu zwolnionego:

przychody i koszty związane z działalnością zwolnioną i opodatkowaną
alokacja kosztów do poszczególnych rodzajów działalności
pozostałe zagadnienia związane z obliczaniem dochodu zwolnionego

Część IV
Pozostałe kwestie związane z korzystaniem z pomocy publicznej na nową inwestycję:

dyskontowanie
łączenie pomocy publicznej
problemy i wątpliwości
Wrocław, 11 luty 2020 r.
Lublin, 18 luty 2020 r.
Mielec, 25 luty 2020 r.
Gdańsk, 3 marzec 2020 r.

Koszt uczestnictwa pierwszej osoby: 590 zł +23% VAT*

Promocja: 520,00 zł +23% VAT* od każdej kolejnej osoby z tej samej firmy.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Cena obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.

Godziny zajęć: 10.00- 15.30

Miejsce zajęć: centrum miast – o dokładnym miejscu poinformujemy na 5 dni przed terminem szkolenia

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49

Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co