Zmiany w podatku VAT od 2022 r. (szkolenie online)

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu wprowadzonych i planowanych zmian w ustawie VAT oraz w rozporządzeniach. W trakcie spotkania omówione zostaną zmiany w podatku już wprowadzone jak i planowane w kolejnych latach. Uczestnicy zostaną zapoznani z najnowszymi stanowiskami MF, orzecznictwo sądów administracyjnych i TSUE wpływające na sposób rozliczania podatku VAT. Celami szkolenia są: omówienie pakietu zmian, które obowiązują od w 2021 r. oraz od 2022 r. wraz z przykładami ich praktycznego stosowania, omówienie zagadnień związanych z prawidłowością naliczania podatku VAT, przekazywania JPK, stosowania MPP, kas rejestrujących oraz najnowszych zmian dotyczących faktur oraz omówienie najnowszych wyroków TSUE, NSA, WSA i linii interpretacyjnych MF w celu weryfikacji zgodność linii orzecznictw z własnymi rozliczeniami.
Dzięki omówieniu najnowszych problemów i zmian w ustawie VAT uczestnicy spotkania bez problemów będą mogli przygotować swoją pracę zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do skarbników, księgowych, kierowników jednostek, osób, które są lub będą zobowiązane rozliczać lub brać udział w rozliczeniu podatku VAT oraz wszystkich zainteresowanych ww. tematem.
Zmiany w podatku VAT wprowadzone w 2021 r i od 2022 r. z uwzględnieniem wyroków TSUE i orzeczeń sądów:
• obrót nieruchomościami – w tym problemy praktyczne dotyczące użytkowania wieczystego po wyroku TSUE w 2021 r., zasady sprzedaż zwolnionej i opodatkowanej oraz wybór opodatkowania poprzez oświadczenie dostawcy i nabywcy,
• faktury korygujące zasady i problemy w rozliczaniu sprzedawca-nabywca,
• zmiana zasady odliczeń podatku VAT w przypadku braku odliczenia z faktury w wyznaczonym ustawowo terminie,
• mechanizm podzielonej płatności wprowadzone zmiany do załącznika nr 15 oraz inne uszczegółowienia,
• prawo do odliczenia podatku VAT proporcją i preproporcją w tym stanowisko Ministerstwa Finansów oraz sądów w sprawie stosowania wskaźników odliczeń,
• nadużycie prawa w ustawie VAT na co zwrócić uwagę – orzecznictwo sądowe oraz odmowa wydania interpretacji podatkowej.

Zmiany w podatku VAT od 2022 r. i w terminach późniejszych:
• faktury ustrukturyzowane w Krajowym Systemie e-Faktur – od kiedy dobrowolnie a od kiedy obowiązkowo – wskazanie zasad wystawiania, przesyłania, odbierania i korygowania dla wystawcy i odbiorcy,
• faktury ustrukturyzowane w zamówieniach publicznych,
• zmiany w wystawianiu i rozliczaniu faktur:
• terminy wystawiania faktury,
• zasady wystawiania i rozliczania faktur korygujących w tym uproszczenia dla podatników,
• elementy obowiązkowe i dobrowolne na fakturach i fakturach zaliczkowych,
• fakultatywne stosowanie duplikatów faktur,
• inne zmiany w fakturowaniu,
• zmiany w JPK – uszczegółowienia zasad ewidencji,
• limity obrotów gotówkowych oraz preferencje dla podatników – w tym mechanizm podzielonej płatności,
• nowe rozporządzenie o zwolnieniu z kas fiskalnych obowiązujące od 2022 r.,
• nowe terminy zwrotu podatku VAT,
• opodatkowania usług finansowych,
• instytucja Porozumienie Podatkowego(PI) przy inwestycjach,
• tworzenie grup w podatku VAT,
• rozliczanie kwartalne podatku VAT – dla kogo?
• zmiany zapisów w ustawie ordynacja podatkowa i kodeks karny skarbowy,
• przesyłanie ksiąg i ewidencji w formacie elektronicznym – wskazanie terminów, zasad i obowiązków dla podatników,
• inne zmiany i uszczegółowienia.

Sesja pytań i odpowiedzi.
Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu online:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 13-12-2021)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 13-12-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.
Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe ( wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co