Zmiany w VAT od 2021 r. (szkolenie online)

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące planowanych zmian w podatku VAT od 01.01.2021 r.. Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić pakiet SLIM VAT, który ma doprecyzować i uzupełnić przepisy ustawy VAT.
W trakcie szkolenia w kompleksowy i praktyczny sposób omówione zostaną zmiany rozliczania podatku VAT. Podczas szkolenia wskazane zostaną najnowsze planowane zmiany i ich wpływ na bieżące rozliczenia. Dzięki szkoleniu osoby uczestniczące pozyskają wiedzę jak przygotować się do kolejnych nowych i  trudnych zmian w podatku VAT.

Metodyka
dyskusja
omówienie studium przypadków
prezentacja
wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do skarbników, księgowych, kierowników jednostek, osoby, które są lub będą zobowiązane rozliczać lub brać udział w rozliczeniu podatku VAT oraz wszystkich zainteresowanych ww. tematem.
SLIM VAT – PAKIET ZMIAN PLANOWANYCH NA 2021 R.:
Pakiet przepisów doprecyzowujących i uzupełniających VAT:
zmiany dotyczące mechanizmu podzielnej płatności i rachunku VAT,
zmiany dotyczące Białej Listy Podatników,
zmiany w matrycy stawek VAT i Wiążącej Informacji Stawkowej,
zmiany doprecyzowujące w zakresie nowego JPK VAT,
wprowadzenie możliwości stosowania na potrzeby VAT kursu przeliczania walut na gruncie podatku dochodowego.

Wprowadzenie zmian przepisów dotyczących faktur korygujących in plus i in minus.
Wydłużenie terminu do wywozu towarów przy zaliczce na poczet eksportu towarów.
Możliwość stosowania na potrzeby VAT kursu przeliczeniowego waluty obcej właściwego na gruncie podatków dochodowych.
Możliwość odliczania VAT od usług noclegowych w niektórych przypadkach.
Zwiększenie limitu wartości towarów uznawanych za prezenty o małej wartości.
Wydłużenie terminu odliczania VAT.
Uchylenie niektórych przepisów w ustawie.
Przedstawienie innych zmian w zależności od procesu legislacyjnego.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
399,00 +23%VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 7/12/2020)
449,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 7/12/2020)

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
komputera/laptopa z systemem Windows,
komputerów MAC (Apple).
tabletu/smartphona.
Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy zoom.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.
Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 10.00 – 15.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co