Zmiany zasad rozliczania podatku PIT od 1 lipca 2022 roku na podstawie zmian ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rada Ministrów w dniu 22 kwietnia 2022 r. przyjęła projekt zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt przewiduje min. obniżenie stawki podatkowej z 17 proc. do 12 proc. dla podatników opodatkowanych według skali podatkowej, nowe zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach, zmiana zasad rozliczania składki zdrowotnej dla niektórych przedsiębiorców, likwidację ulgi dla klasy średniej, samotni rodzice będą mogli rozliczyć się wspólnie z dziećmi, przedsiębiorcy jeszcze raz będą mogli wybrać formę opodatkowania oraz wiele innych.
Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu planowanych zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych od 01.07.2022 r. oraz ich wpływ na bieżące rozliczenie oraz na cały 2022 r..

Cele i korzyści ze szkolenia:
• Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji na temat zmian w podatku dochodowego od osób fizycznych.
• Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z nowymi wprowadzonymi zmianami przepisów prawa podatkowego, które weszły w życie w 2022 roku oraz od 01.07.2022 r..
• Uczestnicy dowiedzą się jaki wpływ na ich bieżącą pracę będą miały zmiany w przepisach podatkowych w trakcie roku.
• W ramach szkolenia wskazany zostanie wpływ zmian na zasady rozliczania wynagrodzeń z różnych tytułów od 01.07.2022 r. oraz za cały rok 2022.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Zapraszamy na szkolenie pracowników działów kadr i płac zajmujący się rozliczaniem dochodów uzyskiwanych przez pracowników oraz zleceniobiorców, pracowników służb księgowych i finansowych, osoby stosujące w bieżącej pracy prawo podatkowe. Szkolenie skierowane jest dla płatników składek, pracowników oraz przedsiębiorców.
1. Obniżenie stawki PIT z 17 %. do 12 % dla podatników rozliczających się według skali podatkowej tj. pracowników, zleceniobiorców, emerytów, rencistów oraz przedsiębiorców.
2. Nowe zasady stosowania kwoty wolnej od podatku.
3. Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej.
4. Nowy jednolity wzór oświadczenia PIT-2 i zasady stosowania.
5. Wpływ powyższych zmian na rozliczanie wynagrodzeń od 01.07.2022 r. oraz z mocą wsteczną od 01.01.2022 r. na przykładach z tytułu:

• Umowy o pracę
• Umowy zlecenie
• Umowy o dzieło
6. Ulga dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+ oraz pracujących seniorów - uszczegółowienie zasad stosowania ulg.
7. Brak odpowiedzialności pracodawcy w przypadku nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT z uwagi na błędną informację przekazaną przez pracownika.
8. Zmiany w składce zdrowotnej od wynagrodzenia osób powołanych do realizacji obowiązków społecznych lub obywatelskich – zasady rozliczania.
9. Wspólne rozliczenie z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców:

• Zmiana progów i zasad
• Zmiana zasad dla rodzica samotnie wychowującego dziecko z niepełnosprawnościami.
• Zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców.
10. Możliwość odliczenia części składek zdrowotnych przez przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej od 01.07.2022 r. oraz z mocą wsteczną od 01.01.2022 r. - przykłady.
11. Możliwość zmiany zasad opodatkowania w ciągu roku przez przedsiębiorców - przykłady
12. Ujednolicenie terminów rocznego rozliczenia PIT min. PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-39, PIT-38
13. Zmiana zasad rozliczania ulga na zabytki – cel oraz warunki formalne.
14. Ulga podatkowa dla osób opłacających składki związkowe.
15. Likwidacja tzw. abolicji podatkowej.
16. Zmiany od 1 stycznia 2023 r. - kwota wolna od podatku również w innych tytułach zatrudnienia np. przy umowach zlecenia.
17. Inne zmiany w zależności od procesu legislacji.
18. Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu online:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 12-07-2022)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 12-07-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
• certyfikat (wer. elektroniczna)
• materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe ( wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć każdego dnia: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co
]