Kwalifikowalność wydatków w Funduszach Europejskich 2021-2027 i KPO – przygotowanie, ocena oraz rozliczanie projektów i przedsięwzięć.

"*" oznacza pola wymagane

Sektor*
Typ szkolenia*

Dane nabywcy:

Adres*

Dane odbiorcy:

Adres*
Dane osoby zgłaszającej:*
Imię i nazwisko Email Telefon Stanowisko Dział Actions
         
Cena: zł 649,00
Hidden
Faktura*