Przykładowe tematy zrealizowanych szkoleń:

Budżetowe:
 • Zrozumieć rachunkowość budżetową –  warsztaty z najnowszymi zmianami w rachunkowości
 • Sprawozdawczość budżetowa i finansowa za rok 2019 -polityka rachunkowości na rok 2020 z obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności (Split Payment), z obowiązkową „Białą Listą VAT” oraz z obowiązkowym mikrorachunkiem podatkowym
 • Obliczenie podatku proporcją oraz preproporcją. Przygotowanie danych do korekty rocznej za 2019 r. – korekta od pozostałych nabyć, korekta środków trwałych, korekta inwestycji własnych oraz przekazanych jednostkom budżetowym z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa TSUE i NSA
 • Bilans zamknięcia w jsfp za 2019 rok (zasady prawidłowego sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego)
 • Zmiany ustawy VAT w 2019 r. i od 2020 r.
 • „Podzielona płatność” – obowiązkowa dla niektórych wybranych branż od 01.11.2019 r.
 • Podstawowe czynności w jsfp niezbędne w przygotowaniu urządzeń księgowych do prawidłowego zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2019 rok.
 • Obsługa trudnego klienta w administracji
Specjalne Strefy Ekonomiczne:
 • Zasady korzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie zezwolenia na działalność na terenie SSE lub decyzji o wsparciu
 • Warsztaty – działalność w SSE oraz nowe zasady wspierania inwestycji
 • Rozliczenia podatkowe z tytułu działalności prowadzonej na podstawie zezwolenia na działalność na terenie SSE lub decyzji o wsparciu
 • Obowiązki podatników wynikające z przepisów dotyczących schematów podatkowych
 • Warsztaty dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenach specjalnych stref ekonomicznych
 • Warsztaty – Prawno-podatkowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej na terenach stref ekonomicznych na podstawie Zezwoleń oraz nowe zasady wspierania inwestycji w Polsce
Wodociągi:
 • Zasady zawierania umów o dostawę mediów
 • Utrwalanie postawy asertywnej w kontaktach z klientami, czyli profesjonalna obsługa klienta w przedsiębiorstwie wodociągowo – kanalizacyjnym i komunalnym
 • Windykacja wierzytelności u dostawców mediów
Unia Europejska: