Realizujemy Szkolenia Dopasowane do Państwa Potrzeb

Nasza Firma zajmuje się realizacją szkoleń otwartych i zamkniętych dla organizacji prywatnych i publicznych. Działamy na terenie całej Polski od 2011 roku. W tym czasie z sukcesem zrealizowaliśmy dziesiątki szkoleń i nawiązaliśmy współpracę z wieloma zadowolonymi Klientami. 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą aktualną ofertą szkoleń:
Praktyczne aspekty odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.22/09/2023ON-LINEod 649,00 złwięcej informacjiZapisz się
Czas pracy w jednostkach samorządu terytorialnego – organizacja, nadgodziny, dokumentowanie czasu pracy.25/09/2023ON-LINEod 599,00 złwięcej informacjiZapisz się
Należności budżetowe w JSFP – nadpłaty, przedawnienia, odsetki, odpis aktualizujący należności oraz ich inwentaryzacja.25/09/2023ON-LINEod 599,00 złwięcej informacjiZapisz się
Zaangażowanie wydatków w jednostkach sfery finansów publicznych.26/09/2023ON-LINEod 499,00 złwięcej informacjiZapisz się
Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych po zmianach przepisów z 11 lipca 2023 r. w praktyce i założenia do nowej klasyfikacji budżetowej.27/09/2023ON-LINEod 499,00 złwięcej informacjiZapisz się
Bezpłatne narzędzia do tworzenia materiałów promocyjnych –  grafik, animacji, zdjęć, filmów.27/09/2023ON-LINEod 599,00 złwięcej informacjiZapisz się
Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w aplikacji WOD2021.     27/09/2023ON-LINEod 599,00 złwięcej informacjiZapisz się
Dostępność i równość w Funduszach Europejskich 2021-2027 – jak spełnić nowe kryteria horyzontalne?28/09/2023ON-LINEod 599,00 złwięcej informacjiZapisz się
Oceny okresowe z profesjonalnie przeprowadzoną rozmową oceniającą i konstrukcją IPRZ w służbie cywilnej.28/09/2023ON-LINEod 549,00 złwięcej informacjiZapisz się
Polska Strefa Inwestycji – działalność przedsiębiorców posiadających decyzje o wsparciu wraz z nowelizacją wprowadzoną od 1 stycznia 2023 r. – ustalanie limitu pomocy publicznej oraz rozliczanie dochodów z działalności podlegającej zwolnieniu z opodatkowania na podstawie posiadanych decyzji o wsparciu.02/10/2023ON-LINEod 549,00 złwięcej informacjiZapisz się
System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) – wdrażanie, obieg i archiwizacja dokumentów.02/10/2023Warszawaod 599,00 złwięcej informacjiZapisz się
Profesjonalne zarządzanie sekretariatem.03/10/2023ON-LINEod 499,00 złwięcej informacjiZapisz się
Kontrola zarządcza – cele, mierniki i ryzyko.04/10/2023ON-LINEod 599,00 złwięcej informacjiZapisz
się
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – bez tajemnic, rozliczanie i ewidencja księgowa.04/10/2023ON-LINEod 499,00 złwięcej informacjiZapisz się
Mienie ruchome w jednostkach sektora finansów publicznych – likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie – nowe regulacje w 2023 r.05/10/2023ON-LINEod 499,00 złwięcej informacjiZapisz się
Krajowy System e-Faktur (KSeF) w 2024 r. – obowiązkowe faktury ustrukturyzowane w sektorze finansów publicznych – przygotowanie do wdrożenia.09/10/2023
20/11/2023
19/12/2023
ON-LINEod 499,00 złwięcej informacjiZapisz się
VAT w działalności Instytucji Kultury w 2023 r. i 2024r. – zasady, problemy i zmiany.09/10/2023ON-LINEod 499,00 złwięcej informacjiZapisz się
Praktyczne zasady przeprowadzania inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych.10/10/2023ON-LINEod 499,00 złwięcej informacjiZapisz się
Majątek trwały w JSFP – praktyczne aspekty.16/10/2023ON-LINEod 499,00 złwięcej informacjiZapisz się
System sporządzania opisów stanowisk pracy i wartościowania w służbie cywilnej.16/10/2023ON-LINEod 549,00 złwięcej informacjiZapisz się
Kurs dla kierowników i koordynatorów projektów unijnych w ramach Funduszy Europejskich 2021-2027.16-20/10/2023Zakopaneod 2199,00 złwięcej informacjiZapisz się
Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych po zmianach przepisów z 11 lipca 2023 r. w praktyce i założenia do nowej klasyfikacji budżetowej.17/10/2023ON-LINEod 499,00 złwięcej informacjiZapisz się
Poprawność językowa w pismach urzędowych.19/10/2023ON-LINEod 549,00 złwięcej informacjiZapisz się
Problemy JST, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – wybrane zagadnienia rachunkowe, finansowe i majątkowe.24/10/2023ON-LINEod 499,00 złwięcej informacjiZapisz się
Praktyczne warsztaty z dostępności i czytelnej komunikacji w dokumentach cyfrowych – wytyczne WCAG oraz standard języka prostego.24-25/10/2023Warszawaod 1549,00 złwięcej informacjiZapisz się
Windykacja wierzytelności u dostawców mediów z branż: wodociągowej, komunalnej, ciepłowniczej i energetycznej.25/10/2023ON-LINEod 499,00 złwięcej informacjiZapisz się
Inwentaryzacja, środki trwałe i wartości niematerialne w Instytucjach Kultury.25-26/10/2023ON-LINEod 949,00 złwięcej informacjiZapisz się
Vademecum kadry zarządzającej i kierowniczej – skuteczne budowanie zespołu.26/10/2023ON-LINEod 549,00 złwięcej informacjiZapisz się
Sprawozdawczość budżetowa i finansowa – zmiany, polityka rachunkowości, rodzaje sprawozdań, odpowiedzialność w zakresie sprawozdawczości.26/10/2023ON-LINEod 499,00 złwięcej informacjiZapisz się
Działalność w SSE- aspekty podatkowe, dyskontowanie, Polski Ład.14/11/2023ON-LINEod 549,00 złwięcej informacjiZapisz się
Poprawność językowa w pismach urzędowych.16/11/2023ON-LINEod 549,00 złwięcej informacjiZapisz się
Instrukcja kancelaryjna – obieg i archiwizacja dokumentów.22/11/2023ON-LINEod 499,00 złwięcej informacjiZapisz się
Poprawność językowa w pismach urzędowych.18/12/2023ON-LINEod 549,00 złwięcej informacjiZapisz się
page: