Realizujemy Szkolenia Dopasowane do Państwa Potrzeb

Nasza Firma zajmuje się realizacją szkoleń otwartych i zamkniętych dla organizacji prywatnych i publicznych. Działamy na terenie całej Polski od 2011 roku. W tym czasie z sukcesem zrealizowaliśmy dziesiątki szkoleń i nawiązaliśmy współpracę z wieloma zadowolonymi Klientami. 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą aktualną ofertą szkoleń:
Zasiłki w 2024 r. obowiązki płatników składek.26/02/2024ON-LINEod 499,00 złwięcej informacjiZapisz się
Postępowanie egzekucyjne w administracji po nowelizacji od 25.03.2024 r.27/02/2024ON-LINEod 549,00 złwięcej informacjiZapisz się
Tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości w JSFP.27/02/2024ON-LINEod 499,00 złwięcej informacjiZapisz się
Mienie ruchome w instytucji kultury – zakup, nieodpłatne otrzymanie, darowizna, likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie.27/02/2024ON-LINEod 499,00 złwięcej informacjiZapisz się
Dochody i wydatki jednostek budżetowych – ewidencja, klasyfikacja oraz sprawozdawczość budżetowa.28/02/2024ON-LINEod 499,00 złwięcej informacjiZapisz się
Rozliczanie projektów unijnych w latach 2021-2027 w systemie CST2021 w aplikacji SL2021.28/02/2024ON-LINEod 649,00 złwięcej informacjiZapisz się
Kwalifikowalność podatku VAT w nowym okresie programowania 2021-2027.29/02/2024ON-LINEod 499,00 złwięcej informacjiZapisz się
Bezpłatne narzędzia do tworzenia materiałów promocyjnych –  grafik, animacji, zdjęć, filmów.29/02/2024ON-LINEod 599,00 złwięcej informacjiZapisz się
Skuteczne budowanie zespołu – Vademecum kadry zarządzającej i kierowniczej.29/02/2024ON-LINEod 549,00 złwięcej informacjiZapisz się
Działalność w SSE- aspekty podatkowe, dyskontowanie, Polski Ład.04/03/2024ON-LINEod 549,00 złwięcej informacjiZapisz się
Środki trwałe oraz WNiP w jednostkach sektora finansów publicznych – ewidencja zakupu, nakłady na środki trwałe. Inwentaryzacja i likwidacja środków trwałych i WNiP.05/03/2024ON-LINEod 499,00 złwięcej informacjiZapisz się
Należności w jednostkach budżetowych – praktyczne aspekty realizacji, ewidencji i windykacji.06/03/2024ON-LINEod 499,00 złwięcej informacjiZapisz się
Standardy ochrony małoletnich – jak spełnić wymagania ustawowe i skutecznie je wdrożyć.06/03/2024ON-LINEod 499,00 złwięcej informacjiZapisz się
Poprawność językowa w pismach urzędowych.  07/03/2024ON-LINEod 549,00 złwięcej informacjiZapisz się
Przeciwdziałanie zjawisku mobbingu i dyskryminacji – Vademecum kadry zarządzającej i kierowniczej.11/03/2024ON-LINEod 549,00 złwięcej informacjiZapisz się
Błędy i nieprawidłowości w gospodarce finansowej i rachunkowości JSFP.12/03/2024ON-LINEod 499,00 złwięcej informacjiZapisz się
E-doręczenia w świetle nowelizacji ustawy z dnia 12 grudnia 2023 r.14/03/2024ON-LINEod 499,00 złwięcej informacjiZapisz się
Aspekty finansowo-księgowe projektów UE 2021-2027  – szkolenie specjalistyczne.18/03/2024ON-LINEod 499,00 złwięcej informacjiZapisz się
Postępowanie egzekucyjne w administracji po nowelizacji od 25.03.2024 r.19/03/2024ON-LINEod 549,00 złwięcej informacjiZapisz się
Organizacja imprez masowych plenerowych – przygotowanie dokumentacji i najczęściej napotykane problemy.21/03/2024ON-LINEod 549,00 złwięcej informacjiZapisz się
Zasady zawierania umów o dostawę mediów z branż: wodociągowej, komunalnej, ciepłowniczej i energetycznej.21/03/2024ON-LINEod 499,00 złwięcej informacjiZapisz się
Dostępność i równość w Funduszach Europejskich 2021-2027 – jak spełnić nowe kryteria horyzontalne?25/03/2024ON-LINEod 649,00 złwięcej informacjiZapisz się
Nowe zasady sporządzania sprawozdań z operacji finansowych w 2024 r. i zasady obowiązujące przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych Państwowych Jednostek Budżetowych – najczęściej występujące nieprawidłowości.25/03/2024ON-LINEod 499,00 złwięcej informacjiZapisz się
Profesjonalne zarządzanie sekretariatem.25/03/2024ON-LINEod 549,00 złwięcej informacjiZapisz się
ABC rachunkowości budżetowej w pigułce, a najczęstsze błędy.26/03/2024ON-LINEod 499,00 złwięcej informacjiZapisz się
Polska Strefa Inwestycji – działalność przedsiębiorców posiadających decyzje o wsparciu wraz z nowelizacją wprowadzoną od 1 stycznia 2023 r. oraz kolejnymi zmianami od 30 grudnia 2023 r. Ustalanie limitu pomocy publicznej oraz rozliczanie dochodów z działalności podlegającej zwolnieniu z opodatkowania na podstawie posiadanych decyzji o wsparciu.27/03/2024ON-LINEod 549,00 złwięcej informacjiZapisz się
Kwalifikowalność podatku VAT w nowym okresie programowania 2021-2027.29/03/2024ON-LINEod 499,00 złwięcej informacjiZapisz się
Nowe zasady sporządzania sprawozdań z operacji finansowych w 2024 r. i zasady obowiązujące przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych Samorządowych Jednostek Budżetowych – najczęściej występujące nieprawidłowości.29/03/2024ON-LINEod 499,00 złwięcej informacjiZapisz się
Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych w praktyce.04/04/2024ON-LINEod 499,00 złwięcej informacjiZapisz się
Postępowanie egzekucyjne w administracji po nowelizacji od 25.03.2024 r.15/04/2024ON-LINEod 549,00 złwięcej informacjiZapisz się
System sporządzania opisów stanowisk pracy i wartościowania w służbie cywilnej.16/04/2024ON-LINEod 549,00 złwięcej informacjiZapisz się
Zarządzanie projektem unijnym w latach 2021-2027 z wykorzystaniem aplikacji SL2021 będącej częścią systemu CST 2021.16-19/04/2024SOPOTod 2399,00 złwięcej informacjiZapisz się
Mienie ruchome w księgach rachunkowych. Wycena, ewidencja, nieodpłatne przekazanie, likwidacja – nowe regulacje w 2024 r.18/04/2024ON-LINEod 499,00 złwięcej informacjiZapisz się
Zamówienia publiczne współfinansowane ze środków unijnych.18/04/2024ON-LINEod 549,00 złwięcej informacjiZapisz się
Windykacja wierzytelności u dostawców mediów z branż: wodociągowej, komunalnej, ciepłowniczej i energetycznej.23/04/2024ON-LINEod 499,00 złwięcej informacjiZapisz się
Warsztaty z rachunkowości budżetowej w JSFP.23-26/04/2024SOPOTod 2299 złwięcej informacjiZapisz się
Dochody i wydatki jednostek budżetowych – ewidencja, klasyfikacja oraz sprawozdawczość budżetowa.26/04/2024ON-LINEod 499,00 złwięcej informacjiZapisz się
Bezpłatne narzędzia do tworzenia materiałów promocyjnych –  grafik, animacji, zdjęć, filmów.09/05/2024ON-LINEod 599,00 złwięcej informacjiZapisz się
Likwidacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w jednostkach budżetowych – warsztaty praktyczne.09/05/2024ON-LINEod 499,00 złwięcej informacjiZapisz się
Klasyfikacja budżetowa – aspekty praktyczne.16/05/2024ON-LINEod 499,00 złwięcej informacjiZapisz się
Zasady zawierania umów o dostawę mediów z branż: wodociągowej, komunalnej, ciepłowniczej i energetycznej.16/05/2024ON-LINEod 499,00 złwięcej informacjiZapisz się
Nowe zasady kwalifikowalności i rozliczania projektów oraz przedsięwzięć – Fundusze Europejskie 2021-2027.17/05/2024ON-LINEod 649,00 złwięcej informacjiZapisz się
Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych w praktyce.06/06/2024ON-LINEod 499,00 złwięcej informacjiZapisz się
Windykacja wierzytelności u dostawców mediów z branż: wodociągowej, komunalnej, ciepłowniczej i energetycznej.12/06/2024ON-LINEod 499,00 złwięcej informacjiZapisz się
page: