Odpisy aktualizujące w praktyce JB i JST – należności, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, zapasy, udziały i akcje.

"*" oznacza pola wymagane

Sektor*
Typ szkolenia*

Dane nabywcy:

Adres*

Dane odbiorcy:

Adres*
Dane osoby zgłaszającej:*
Imię i nazwisko Email Telefon Stanowisko Dział Actions
         
Cena: zł 549,00
Hidden
Faktura*