10 kroków, które warto znać aby prawidłowo przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia, którzy rozpoczynają swoją przygodę z zamówieniami publicznymi do nabycia umiejętności w zakresie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Uczestnicy oprócz wiedzy merytorycznej zdobędą podstawową wiedzę praktyczną w zakresie poruszania się po platformie e-zamówienia tj: poprzez udostępnienie ekranu pokazane zostanie w jaki sposób wszcząć postępowanie na platformie e-zamówienia oraz pokazane zostaną pozostałe funkcjonalności platformy.
Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób tworzyć interaktywny formularz ofertowy oraz jakie korzyści płyną z jego udostępnienia.
Adresatami szkolenia są wszystkie osoby które pracują w jednostkach zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Pzp zarówno początkujący jak również dla tych osób, którzy pragnął usystematyzować swoją wiedzę.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Adresatami szkolenia są wszystkie osoby które pracują w jednostkach zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Pzp zarówno początkujący jak również dla tych osób, którzy pragnął usystematyzować swoją wiedzę. Szkolenie skierowane jest także dla osób, których stroną internetową prowadzonego postępowania jest platforma e-zamówienia.
Szacowanie wartości zamówienia – niezbędna czynność zamawiającego:
• omówienie zasad szacowania oraz agregacji zamówień,
• szacowanie dostaw,
• szacowanie usług,
• szacowanie robót budowlanych,
• pokaz agregacji na obrazkach.
SWZ- podstawowy dokument zamawiającego:
• co powinna zawierać SWZ,
• jak powinien wyglądać opis przedmiotu zamówienia,
• warunki udziału w postępowaniu,
• wykluczenie wykonawców na podstawie art 108 oraz 109 ustawy pzp,
• kryteria oceny ofert- jak je opisać zgodnie z zasadą efektywności ekonomicznej,
• termin realizacji zamówienia – jak określamy,
• co winien zawierać projekt umowy.
Wszczęcie Postępowania:
• wszczęcie postępowania na platformie e-zamówienia,
• omówienie podstawowych kroków w jaki sposób zarejestrować postępowanie oraz wszcząć postępowanie na platformie e-zamówienia,
• przypisanie ról dla supervaizora- czy to konieczne?
• tworzenie interaktywnego formularza do komunikacji – pokaz poprzez udostępnienie ekranu,
• w jaki sposób stworzyć informację o złożonych ofertach – czy formularz interaktywny jest pomocny dla zamawiającego tworząc informację?
• w jaki sposób przekazać informację o wynikach postępowania na Platformie e-zamówienia,
• w jaki sposób przekazać informację o wynikach postępowania na Platformie e-zamówienia.
Badanie ofert:
• badanie ofert- co należy sprawdzić w pierwszej kolejności-tworzenie rankingu ofert,
• omyłki rachunkowe, pisarskie, inne omyłki- jaka jest różnica w ocenianiu poszczególnych omyłek,
• badanie podpisów elektronicznych,
• czy potrzebne są raporty z weryfikacji podpisów,
• w jaki sposób badamy podpisy zaufane, kwalifikowane czy osobiste,
• programy do weryfikacji podpisów elektronicznych.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 28-03-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 28-03-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe(wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co